fredag den 29 maj

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

Meny

Om Medborgaren

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Tipsa oss!

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Donera

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Kontakt

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Om cookies

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Integritetsskydd

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

fredag den 29 maj

Publicerad 15 Mar 2019

Köttbonden John Widegren – så vill han forma Moderaternas landsbygdspolitik

De gröna näringarna, jord, skog och trädgård, sitter inne på viktiga lösningar när det gäller klimatfrågan. Men de gröna näringarna har svårt att få lönsamhet, på grund av höga skatter och brist på utbildad personal. John Widegren är ny landsbygdspolitisk talesperson för Moderaterna och han är besjälad av skapa en levande landsbygd, genom starka gröna näringar. Medborgaren träffade honom för att prata om Moderaternas landsbygdspolitiska agenda.

John Widegren är 39 år gammal. Han är född och uppvuxen på en gård i Ödeshög, i det bördiga Östergötland. Den gården har han levt på hela sitt liv, med undantag för studieåren i Alnarp utanför Lund, då han studerade till lantmästare. I dag driver han ett lantbruksföretag med sin fru Sara , som kommer från en granngård som de idag bor på, och i företaget driver de sina gårdar tillsammans.

– Vi har nötköttsproduktion. Växtodling, där halva produktionen producerar vall, och där andra produktionen till stor delar är utsädesodling till ett spannmålsföretag. Vi har skog och skogsproduktion. Vi har en vindsnurra och vi har en del hyresfastigheter, samt hästverksamhet. Vi säljer också lite jakt och  fiske, säger John Widegren och tillägger lite skämtsamt:

– Så det är inte så att jag är här i politiken för att jag inte hade något att pyssla med. Jag är i politiken för att jag känner att jag vill göra skillnad och tror på Moderaternas politik.

Äganderätten måste stärkas – men den riskerar att försvagas med vänsterregeringen

Det finns många utmaningar och problem på landsbygden, konstaterar John Widegren. Men äganderätten är det som oroar honom mest.

– Äganderätten blir mer och mer urholkad. Det oroar mig då äganderätten är grunden för allt på landsbygden, särskilt för de gröna näringarna som behöver långsiktiga spelregler. När en lantbrukare bestämmer sig för att göra en investering, exempelvis bygga en ny mjölkladugård, så pratar vi om en avskrivningstid på 20-30 år. Därför måste äganderätten och brukanderätten vara stark så att de gröna näringarna vågar investera.

Moderaterna ville tillsätta en äganderättsutredning, med syftet att stärka äganderätten. Snart har vi nog någon form av äganderättsutredning på plats, men som har tillsatts av vänsterregeringen.

– Då kommer den utredningen hanteras av en regering med Miljöpartiet i spetsen, som är ett av våra mest äganderättsfientliga partier. Jag är rädd för att äganderätten kommer försvagas med den här regeringen.

De gröna näringarna stångas med stora lönsamhetsproblem

En annan sak som John Widegren kommer fokusera på i sitt uppdrag är de gröna näringarnas lönsamhetsproblem. Han nämner att det måste bli billigare att anställa och mindre regelkrångel och administration, på så sätt kan politiken stärka de gröna näringarnas konkurrenskraft. Men det handlar också om kompetensförsörjningen.

– Vi har jättesvårt med kompetensförsörjningen. Sverige går fortfarande för högtryck, vilket innebär att entreprenadbranschen går som tåget. Där börjar nästan alla unga, som lika gärna skulle kunna hamnat i jordbruket, att arbeta.

Bristen på arbetskraft handlar bland annat om brist på personer som kan arbeta med djurhållning, då krävs det en viss utbildningsbakgrund. Det handlar också om maskinförare till maskinstationer och till större lantbrukare med växtodling.

– Det är ju så att, arbetar man på ett lantbruk så innebär det ofta obekväma arbetstider. När det är säsong, så är det säsong, och då arbetar man väldigt mycket i både veckorna och helgerna. Vilket inte alltid ungdomar idag tycker är det mest attraktiva sättet att arbeta på. Arbetar man på en entreprenadfirma istället, då arbetar man 07-16 på vardagar och har många gånger möjlighet att gå hem lite tidigare på fredagar.

De gröna näringarna sitter på många lösningar i klimatfrågan

John Widegren menar att Moderaterna måste bli det partiet, som tar miljö- och klimatproblemen på allvar och samtidigt inser att det är de gröna näringarna som sitter på många av lösningarna

– En av moderaternas viktigaste landsbygdspolitiska prioriteringar är att visa att vi verkligen menar att politiken måste ta miljö- och klimatfrågorna på största allvar, men det kommer bara fungera när stad och land möts, och när de gröna näringarna kan utvecklas, säger John Widegren och ger några exempel på de gröna näringarnas funktion i klimatfrågan:

– Svensk skog binder mycket koldioxid. Vi kan utvinna bra bränsle från skogen. Svenska naturbetesmarker, som bara kan hanteras av betande mular, är de som innehåller flest rödlistade arter. De kan inte hanteras av något annat, än just betande mular.

Klimatutsläppen minskar om vi har mer livsmedelsproduktion  i Sverige

En annan viktig sak för att minska utsläppen, är att behålla livsmedelsproduktionen i Sverige, påpekar John Widegren.

– När livsmedelsproduktionen stannar i Sverige, så minskar utsläppen. När vi sätter upp för dyra särregler, så att vi trycker produktionen ut ur Sverige, då är det sämre för miljön och klimatet. Därför att den svenska produktionen är betydligt mer klimatsmart, än produktionen som sker i de flesta andra länder.

Svenska bönder är bland de duktigaste lantbrukarna i världen, trots det har de svårt att skapa lönsamhet i sina näringar. Det beror på vilka förutsättningar politiken gett dem, säger John Widegren.

– Svenska bönder har, tillsammans med  till exempel Belgien och Nederländerna, de högsta skördarna i hela världen. Då ska man komma ihåg att vi har ett svalare klimat än dessa länder, men vi klarar det på grund av hur kompetenta våra lantbrukare är. Trots detta har vi svårt att få lönsamma gröna näringar, vilket helt enkelt innebär att vi har en dålig jordbrukspolitik historiskt. Politikerna ger inte lantbrukarna chansen.

Vikten av att ha en stor livsmedelsproduktion i Sverige är särskilt viktigt ur beredskapssynpunkt, berättar John Widegren.

-Självförsörjningsgraden inom de gröna näringarna har gått ned. Befolkningen har ökat de senaste åren, men produktionen har varit intakt. I dag är varannan tugga vi äter importerad. För 20 – 30 år sedan hade vi en betydligt högre självförsörjningsgrad, och då pratade man också om vikten av att ha just det. Det är något som vi börjat prata om nu igen, när vi inser vikten av att ha en egen produktion ur ett beredskapssyfte.

Regeringens bränsleskattehöjningar slår hårt mot jordbruket

Moderaterna och Kristdemokraterna avskaffade i sin budget den årliga uppräkningen av bensinskatten. Nu väljer vänsterregeringen, med Centerpartiet och Liberalernas stöd, att återinföra den. Något som kan leda till att svenskarna får vänja sig med ett bensin-och dieselpris över 20 kronor per liter.

–  Det är helt förkastligt. Regeringens politik slår hårt mot de gröna näringarna. Näringarna på landsbygden är beroende av bil, lastbilar, traktor och jordbruksmaskiner, och flyget. För höga bränslepriser kommer på sikt att döda landsbygden. Vissa har inga andra möjligheter än att skjutsa sina barn tre mil till skolan.

För jordbruket slår bränsleskattehöjningarna särskilt hårt, konstaterar John Widegren.

– Jordbruksmaskiner drivs på diesel, de är helt nödvändiga för att jordbruken ska fungera. Det kommer fler alternativ på bränslen men vi är inte där ännu. Även lastbilarna som hanterar alla virkestransporter, drivs på diesel. Det finns inte järnväg i stora delar av landet som når ut till primärproducenterna – vi är helt beroende av lastbilarna där. Framöver kommer det kunna utvecklas bättre bränsle för lastbilarna – men el kommer troligen inte vara lösningen.

– När ett åkeri får en högre kostnad så drabbar det primärproducenterna som får högre kostnader. Det är därför viktigt att vi motar en eventuell kilometerskatt som det talas om. Det är redan en dålig lönsamhet och därför finns det en stor oro ute i landet.