måndag den 6 april

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

Meny

Om Medborgaren

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Tipsa oss!

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Donera

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Kontakt

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Om cookies

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Integritetsskydd

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

måndag den 6 april

måndag den 6 april

Publicerad 22 Jan 2019

Kraftigt ökat förtroende för Moderaternas miljöpolitik

Inför valet arbetade Moderaterna med att utveckla partiets miljö- och klimatpolitik. Arbetet resulterade i en idérapport med över 70 konkreta förslag för att minska utsläppen. Arbetet gav resultat – i årets val ökade väljarnas förtroende för Moderaternas klimatpolitik med 40 procent.  

Inför valet presenterade Ulf Kristersson och Maria Malmer Stenergard Moderaternas fördjupade klimatpolitik. I rapporten Miljö- och klimatpolitik för hoppfulla presenterades kostnadseffektiva förslag för att förbättra klimatet och miljön – som skapar största möjliga utsläppsminskning för varje krona.

Några av förslagen i rapporten, som Moderaterna aktivt drev i valrörelsen, var att bygga ut laddinfrastrukturen för elbilar längs våra vägar, att stärka klimatforskningen och att satsa på en omställning av basindustrin genom särskilda avdrag för klimatinvesteringar. I rapporten föreslogs också kraftiga utökningar av klimatbiståndet – vilket syftar till att hjälpa de länder som släpper ut mest att minska sina utsläpp.

”Klimatfrågan är akut. Vi har inte tid eller råd med satsningar som vi inte vet effekterna av utan som snarast handlar om symbolpolitik, såsom bidrag till elcyklar. Miljö- och klimatpolitiken måste behandlas med samma seriositet och krav på effektivitet som andra områden. Därför har vi riktat våra satsningar mot åtgärder som vi vet gör skillnad”, säger Maria Malmer Stenergard, miljöpolitisk talesperson för Moderaterna.

Klimatfrågan undgick få väljare i valrörelsen, inte minst med bakgrund av sommarens värme, torka och skogsbränder. Frågan tog plats i samtliga partiledardebatter och utfrågningar. Moderaterna har historiskt sett haft ett lägre förtroende i miljö – och klimatfrågorna än i t.ex. ekonomiska frågor.  Nu har Moderaternas förtroende i frågan ökat kraftigt, enligt SVT:s vallokalsundersökning, Valu. Vid årets val var det närmare 40 procent fler som ansåg att Moderaterna hade bäst miljöpolitik, jämfört med valet 2014. Samtidigt nästintill halverades andelen som tyckte att Miljöpartiet hade den bästa miljöpolitiken.

”Vi har presenterat en hållbarhetspolitik som bygger på hoppfullhet – inte på bakåtsträvande. Människor och företag vill vara med och förändra, och vi vill göra det möjligt, i stället för att bara bestraffa. Det här är ett långsiktigt arbete och vi kommer fortsätta driva förslag som gör skillnad på riktigt och som gör det lätt att göra rätt”, säger Maria Malmer Stenergard med eftertryck.

I ett läge när förtroendet ökar för Moderaternas klimatpolitik, så har kritiken mot Socialdemokraterna och Miljöpartiets klimatpolitik växt. Riksrevisionen har nyligen riktat skarp kritik mot regeringens klimatpolitiska flaggskepp, Klimatklivet. Riksrevisionen menar att de satsningar som ingår i Klimatklivet ger bristfällig nytta och att beräkningarna av hur mycket utsläppsminskningar dessa satsningar egentligen leder till är undermåliga. Exempelvis innehöll Klimatklivet bidrag för klimatångestterapi.

”Det är uppenbart att det behövs mer moderat klimatpolitik för att Sverige ska kunna leverera resultat som inspirerar andra länder att följa efter. Något annat har varken Sverige eller klimatet råd med”, avslutar Maria Malmer Stenergard.