måndag den 6 april

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

Meny

Om Medborgaren

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Tipsa oss!

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Donera

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Kontakt

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Om cookies

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Integritetsskydd

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

måndag den 6 april

måndag den 6 april

Publicerad 16 Aug 2018

Krafttag mot mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor är ett uttryck för den mest extrema formen av kvinnoförtryck. Nu krävs krafttag mot detta allvarliga samhällsproblem. Moderaterna föreslår ett åtgärdspaket för att öka tryggheten för våldsutsatta kvinnor. Bland annat föreslås skärpta straff, obligatorisk häktning och utvisning i fler fall.

I Sverige ska rättigheter, skyldigheter och möjligheter gälla lika för alla. Idag är det inte så. Kvinnors utsatthet för sexualbrott har ökat kraftigt de senaste åren. Andelen våldtäkter som klaras upp har minskat. En av tre kvinnor känner sig otrygga utomhus i sitt eget bostadsområde om kvällen.

I genomsnitt dödas 13 kvinnor per år av en man de har eller har haft en relation till. Under 2017 anmäldes cirka 12 000 misshandelsbrott där förövaren hade en nära relation med offret. Samma år anmäldes cirka 3 500 fall av grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning.

– Mäns våld mot kvinnor är ett uttryck för den mest extrema formen av kvinnoförtryck. Det handlar om allvarlig brottslighet och våldet är ett omfattande samhällsproblem, säger Elisabeth Svantesson.

– Det här handlar om förkastligt våld som ofta sker på de platser och i de sammanhang som borde vara allra tryggast. Det behövs krafttag för att öka kvinnors trygghet och säkerställa att Polisen utreder alla brott där kvinnor utsätts för våld och hot. Åtgärder har vidtagits av såväl nuvarande som tidigare regeringar – men dessa har inte varit tillräckliga. Moderaterna har förslagit att Polismyndigheten förstärks med 10 000 fler medarbetare och att mer resurser tillförs hela rättsväsendet. Nu tar vi ytterligare steg för att skydda brottsoffren och lagföra förövarna, säger Ulf Kristersson

För att öka tryggheten för våldsutsatta föreslår Moderaterna:

  • Skärpta straff för grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning.
  • Obligatorisk häktning för personer misstänkta för grov kvinnofridskränkning.
  • Fler fall av kvinnovåld ska leda till utvisning.
  • Kontaktförbud med fotboja ska användas i fler fall.
  • Våldtäkt ska leda till minst tre års fängelse.
  • En ny sekretessbrytande regel ska införas för att fler fall av våld i nära relationer ska förebyggas.
  • Gärningsmannen ska flytta – inte brottsoffret.