måndag den 6 april

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

Meny

Om Medborgaren

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Tipsa oss!

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Donera

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Kontakt

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Om cookies

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Integritetsskydd

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

måndag den 6 april

måndag den 6 april

Publicerad 05 Nov 2018

Kristersson: Jag känner mig förpliktigad att prova möjligheten att bilda regering

I dag meddelade talmannen att han nästa vecka kommer lägga fram ett förslag till statsminister i riksdagen – förslaget är Ulf Kristersson. Under en efterföljande pressträff berättade Ulf Kristersson om hur han ser på talmannens besked och vägen framåt.

Inledningsvis konstaterade Ulf Kristersson att han kommer acceptera att talmannen vill nominera honom till statsminister, vilket han också meddelat sina allianskollegor. Han konstaterade också att sonderingar och gruppsamtal har skett utan resultat och att det inte finns någon realistisk lösning som inte redan är prövad.

”Vår bild är alltså att alternativen nu är uttömda, och att ytterligare samtal utan riktiga beslut inte leder någon vart. Partierna måste samla sig till avgörande så att landet får en regering.”

Vidare konstaterade Ulf Kristersson att 3-2-1 alternativet kvarstår, det vill säga att han är beredd att bilda en regering med samtliga allianspartier eller de allianspartier som vill.

”Den regering jag vill bilda kommer föra Alliansens politik, i Alliansens anda och på Alliansens villkor. Om inte alla fyra partier ingår i regeringen från början, så har jag uttryckligen sagt att jag skulle önska att de som står utanför, ger den nya regeringen ett år. ”

Regeringens politik ska bygga på fyra utgångspunkter

Under presskonferensen pekade Ulf Kristersson ut fyra politiska utgångspunkter för den regering han vill bilda.

  • Samhällskontraktet mellan staten och medborgarna måste återupprättas.
  • Sverige ska vara ett jämlikt samhälle som håller ihop.
  • Svensk ekonomi måste rustas för sämre tider och reformeras för att möta ökande internationell konkurrens.
  • Migrationspolitiken måste bli långsiktigt hållbar och integrationen fungera väldigt mycket bättre.

Ulf Kristersson la särskild vikt vid behovet av en långsiktig och stram migrationspolitik.

”Det är min bestämda ambition att en ny regering omedelbart ska tillsätta en parlamentarisk utredning som på cirka ett år tar fram en migrationspolitik som kan vinna bred respekt och uppslutning. Och att regeringen tills dess söker stöd för att förlänga den nuvarande temporära lagen tills en permanent är på plats.”

Den tillfälliga lagen på migrationsområdet löper ut den 19 juli nästa år. Ulf Kristersson var tydlig med att denna lag måste förlängas till dess att en ny permanent lagstiftning kan komma på plats.

”Lagen löper ut den 19 juli nästa år och en proposition måste läggas till riksdagen redan i början av nästa år. Om inte detta sker återgår vi till den gamla migrationspolitiken före 2015. Det vore utomordentligt olyckligt.”

Det finns en majoritet i kammaren för en ny regering

Avslutningsvis sa Ulf Kristersson att han är övertygad om att Alliansen kan få bra politiskt genomslag för det stöd de har hos svenska folket.

”Jag är också övertygad om att det i grund och botten finns en majoritet i kammaren, som inte bara ville byta ut den nuvarande regeringen utan som också ville se en ny regering och en ny riktning. Och jag känner mig förpliktigad att pröva den möjligheten.”