fredag den 25 maj

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

Meny

Om Medborgaren

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Tipsa oss!

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Donera

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Kontakt

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Om cookies

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Integritetsskydd

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

fredag den 25 maj

Publicerad 14 Jan 2018

Kristersson: Nationellt säkerhetsråd, stärkt försvar och en väg till Nato.

I dag talade Ulf Kristersson på Folk och Försvars årliga rikskonferens i Sälen. I talet pratade Kristersson om Moderaternas säkerhetspolitiska prioriteringar som behövs för att Sverige ska stå starkt i en allt oroligare omvärld. Dessa prioriteringar är ett nationellt säkerhetsråd, ökade försvarsanslag och ett Nato-medlemskap.

Det globala säkerhetspolitiska läget genomgår stora förändringar. USA:s intresse för omvärlden minskar, medan Ryssland destabiliserar sitt närområde och Kina har växande internationella ambitioner. Samtidigt utgör digital desinformation och cyberattacker ett allt större hot mot vårt samhälle och vår infrastruktur. I detta läge är det avgörande att Sverige stärker sin krishanterings- och försvarsförmåga.

Ulf Kristersson presenterade, i sitt tal, Moderaternas tre viktigaste säkerhetspolitiska prioriteringar. En av dessa är inrättandet av ett nationellt säkerhetsråd. Moderaterna menar att sommarens haveri med Transportstyrelsen pekade på svagheter i Sveriges förmåga till nationell krishantering. Rätt information nådde inte rätt personer i rätt tid. Moderaterna vill därför skapa ett nationellt säkerhetsråd, i Statsrådsberedningen, som ska säkerställa att frågor utan naturlig hemvist i ett departement hamnar mellan stolarna.

Kristersson pekade även ut en stärkt försvarsförmåga som en av viktigaste säkerhetspolitiska prioriteringarna. Ulf Kristersson konstaterade att upprustningen av det svenska försvaret borde skett mycket tidigare. Dagens säkerhetspolitiska läge ökar kravet på att ge försvarsmakten tillräckliga och långsiktiga resurser för att stärka Sveriges försvar. Moderaternas mål är att försvarsanslagen ska uppgå till två procent av BNP på tio års sikt.

Ett svenskt Nato-medlemskap utgör också en av Moderaternas tre viktigaste säkerhetspolitiska prioriteringar. I talet pratade Ulf Kristersson om att Sverige har en tradition av alliansfrihet, men att vi numera bara är allianslösa. Försvarsberedningen konstaterar att ett väpnat angrepp mot Sverige inte kan uteslutas. Ett Nato-medlemskap skulle minska risken för ett sådant angrepp, både för oss och för våra grannländer. Vi bygger vår säkerhet genom samarbete och därför är ett Nato-medlemskap den naturliga följden av Sveriges valda säkerhetspolitiska linje. En alliansregering ledd av Moderaterna kommer metodiskt att fortsätta Sveriges närmande till Nato, med fullt medlemskap som ett uttalat mål.

I talet konstaterade även Ulf Kristersson att Sverige behöver samla kunskapen och förmågan att skydda landet mot digitala hot. Därför behövs ett särskilt center med operativ kapacitet, som både knyter ihop hela det offentliga uppdraget, och bidrar till att säkra näringslivet och andra delar av samhället.