fredag den 20 september

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

fredag den 20 september

fredag den 20 september

Publicerad 05 Jun 2019

KU riktar allvarlig kritik mot Annika Strandhäll

Ett enigt konstitutionsutskott presenterade i tisdags sin granskning av regeringen och ministrarnas tjänsteutövning. Flera ministrar får kritik av KU och tyngst kritik riktas mot socialminister Annika Strandhäll, för tvångsförflyttningen av Försäkringskassans generaldirektör.

Ann-Marie Begler flyttades från sin tjänst som generaldirektör för Försäkringskassan, något som Moderaterna menade gjordes på grund av politiska skäl. I samband med att Moderaterna riktade en misstroendeförklaring mot statsrådet Strandhäll, så beskrev Ulf Kristersson skälen till detta såhär:

– Annika Strandhäll har gång på gång givit nya förklaringar till vad som egentligen har hänt,  den ena mindre övertygande än den andra. Häromdagen kom två brev från två seniora chefer på Försäkringskassan som, av allt att döma, visar att hon har talat osanning i KU-förhör och/eller på presskonferenser och inte beskrivit en korrekt bild av vad som har hänt, sa Ulf Kristersson och tillade:

– Men den själva grundläggande frågan är att det här är ett försök att politisera statsförvaltningen, genom att avsätta chefer på väldigt tveksamma grunder och sen inte ens kunna förklara varför de har fått sparken. Vi har tappat förtroendet för hennes sätt att sköta sitt jobb som minster.

KU riktar kritik mot Annika Strandhäll

I tisdags presenterade KU sin granskning av regeringen och statsrådens tjänsteutövning. Flera ministrar får kritik av KU, men skarpast kritik riktar det eniga utskottet mot socialminister Annika Strandhäll för tvångsförflyttningen av Ann-Marie Begler.

KU är kritiskt till många delar i hur förflyttningen av Ann-Marie Begler skedde. Utskottet konstaterar bland annat att det saknades dokumentation om varför hon skulle flyttas från sin tjänst på Försäkringskassan, samt att regeringen borde tagit iniativ till att informera Försäkringskassans styrelse om deras kritik mot Ann-Marie Begler.

KU konstaterar att det är Annika Strandhäll, dåvarande Socialförsäkringsminister och nuvarande Socialminister, som bär ansvaret för dessa brister.

– Ett enigt utskott konstaterar att förflyttningen skedde i strid med Beglers vilja medan Strandhäll har gjort gällande att det har funnits samsyn. Enligt utskottet faller det på statsrådet att försäkra sig om att förutsättningarna för att flytta en myndighetschef föreligger och att dessa också klargörs för myndighetschefen, säger Karin Enström, ordförande i konstitutionsutskottet.