onsdag den 20 mars

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

onsdag den 20 mars

Publicerad 11 Apr 2018

Lavesson: Smygpolitiseringen av kulturen måste upphöra

Kulturministern har utsett Barakat Ghebrehawariat, som kallar sig själv för entreprenör och demokratiagent, till insynsrådet vid Nationalmuseum. Medborgaren träffade ordföranden i riksdagens kulturutskott, Olof Lavesson (M), som är kritisk till utnämningen och frågar sig om den är en del av smygpolitiseringen av kulturen.

Kulturministern har utnämnt Barakat Ghebrehawariat till ledamot i insynsrådet vid Nationalmuseum. Barakat kommenterar detta och säger ”Här ska det mångfaldigas, inkluderas och normkritiseras”. Du har kritiserat utnämningen, varför?

”Att sitta i ett insynsråd innebär att man ska stå för allmänhetens insyn och kunna utgöra stöd för myndighetschefen, i det här fallet chefen för Nationalmuseum. Det innebär INTE att man ska in och styra upp politiskt på regeringens uppdrag. Ghebrehawariat har givetvis rätt till vilka uppfattningar han vill, men sitter man i ett insynsråd ska man hålla tassarna borta från den operativa verksamheten. Jag undrar hur kulturministern egentligen tänker när hon gör sina utnämningar! Ger hon inga instruktioner alls om vad uppdraget innebär?”

Finns det andra exempel, enligt dig, där kulturministern bidragit till en politisering av kulturen?

”Det tycker jag vi ser hela tiden, i både uttalanden och beslut. Ett tydligt exempel är den proposition man lagt om nya mål för arkitektur, form och design. Där ser man arkitekturen som ett verktyg för att uppnå bland annat ökad jämställdhet, minskad segregation och större demokratiskt inflytande. Självfallet är detta viktiga frågor, men det är ju inget som varken kan eller ska beordras fram av konsten eller arkitekturen!”

Vad kan bli följderna om han driver dessa frågor i insynsrådet?

”Om det är detta regeringen har utsett honom att göra så faller ansvaret främst tillbaka på kulturministern. I så fall är det ett kraftigt avsteg från den tradition vi har i Sverige med självständiga myndighetschefer. Missförstå mig rätt, det kan vara både viktigt och befogat med såväl jämställdhet som inkludering, men detta är något som varje institution själv ska fatta beslut om utifrån sin expertis. Inte en kulturminister eller hennes utsända”

Hur vill Moderaterna att utnämningar till insynsråd på kulturområdet ska ske?

”Jag förutsätter att alla utnämningar går professionellt till, men framför allt behöver vi en regering som inte lägger sig i och på detaljnivå styr hur våra myndigheter utför sina uppdrag. Detta är särskilt viktigt på kulturområdet där våra institutioner ska värna såväl yttrandefrihet som fria uttrycksformer.”

Kommer Moderaterna vidta någon särskild åtgärd med anledning av detta?

”Detta är ett ansvar som vilar på regeringen och kulturministern. Men det blir en grannlaga uppgift för en ny regering att se över såväl utnämningsmakt som förordningar och regleringsbrev. Smygpolitiseringen av kulturen måste upphöra!”