måndag den 9 december

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

måndag den 9 december

måndag den 9 december

Publicerad 12 Apr 2019

Linda Von Beetzen (M) ny ordförande för Nämndemännens Riksförbund

-Partierna bör tänka utanför sitt traditionella partipolitiska uppdrag när det gäller nämndemän, säger Linda von Beetzen förbundsordförande för Nämndemännens riksförbund. Uppdraget är att rekrytera nämndemän som speglar allmänheten.

Nämndemännens riksförbund (NRF) bevakar och tillvaratar intressen för lokala nämndemannaföreningar och enskilda medlemmar som är anslutna till riksförbundet. Förbundet är remissinstans i frågor som berör nämndemän. Det finns även föreningar och nämndemän som inte är med i riksförbundet.

Linda von Beetzen är sedan nästan ett år tillbaka förbundsordförande för Nämndemännens riksförbund och själv nämndeman i tingsrätt. Om nämndemännens roll säger hon:

– Det är inte så enkelt som att endast döma efter lagtext och paragrafer utan många rättsfall kräver tolkning om skuld och påföljd och det är här som nämndemännen är viktiga, säger hon.

– Den som funderar på att bli nämndeman bör ha ett öppet sinne utan förutfattade meningar och ha hög integritet. Man behöver vara modig när det behövs, kunna stå för sin åsikt, fortsätter Linda von Beetzen.

Spegla samhället

På frågan om hur Linda von Beetzen ser på nämndemannakårens sammansättning totalt sett svarar hon att nämndemannakåren ska spegla samhället.

– Jag har själv suttit i svåra mål där det varit extremt viktigt med bra kollegor med olika kunskaper, säger hon. Jag tror att det finns många människor där ute med bred livserfarenhet och kunskap som skulle bli fantastiska nämndemän, men som inte finns på radarn om partierna enbart nominerar från de egna leden. Det är ju är endast en liten del av Sveriges befolkning, cirka 2,5 procent, som är medlemmar i partier. Det behövs också fler yngre nämndemän.

– Alla kan ansöka om att bli nämndeman och det budskapet sprider vi i NRF gärna så att partierna i sitt rekryteringsarbete får möjlighet till en bred förankring i alla samhällsgrupper, avslutar Linda von Beetzen.

Nämndemännens riksförbund