måndag den 18 november

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

måndag den 18 november

måndag den 18 november

Publicerad 11 Mar 2019

Lövins nya stabschef stod bakom intrång på kärnkraftsverk

Isabella Lövins nya stabschef, Annika Jacobsson, arbetade tidigare som chef för Greenpeace Sverige. 2012 gjorde ett 70-tal aktivister från Greenpeace intrång på kärnkraftverken Ringhals och Forsmark, en aktion som Annika Jacobsson stod bakom. Nu är hon stabschef på det departement som ansvarar för kärnkraftens säkerhet. 

I oktober 2012 klättrade ett 70-tal aktivister från organisationen Greenpeace över staketet till kärnkraftverken Ringhals och Forsmark. Aktivisterna som togs sig in på Ringhals, hade med sig cyklar, för att kunna cykla runt inne på kärnkraftverket.

Annica Jacobsson var inte själv en av aktivisterna som klättrade in på kärnkraftverken, men hon stod bakom aktionen och var ute i media och försvarade den med hänvisning till att den var ett ”fredligt stresstest” av säkerheten på kärnkraftverken. Greenpeace gjorde ett liknande intrång på Oskarshamns kärnkraftverk år 2014, då dömdes 40 aktivister för olaga intrång i tingsrätten. Den aktionen beräknas ha kostat samhället mellan 20-30 miljoner, och den tog stora polisresurser i anspråk.

2017 slutade Annica Jacobsson på Greenpeace för att tillträda en tjänst som politiskt sakkunnig åt Isabella Lövin, som då var minister på Utrikesdepartementet. Nu har Jacobsson utsetts till stabschef åt Isabella Lövin på miljö- och energidepartementet. En central chefsroll på det departement som ansvarar för kärnkraftens säkerhet och Strålsäkerhetsmyndigheten. Olle Lundin är professor i förvaltningsrätt vid Uppsala Universitet, han menar att Jacobsson kan få stora trovärdighetsproblem.

–  Om du ena dagen står bakom olagliga aktioner mot kärnkraftsverk och nästa dag är en av de ansvariga för säkerheten på kärnkraftsverk så har du risk för trovärdighetsbekymmer, säger han till DN.

Lotta Olsson (M) kallade Lövin till riksdagen för debatt

Lotta Olsson är riksdagsledamot för Moderaterna från Örebro, hon är också ledamot i Näringsutskottet som ansvarar för kärnkraftsfrågorna. Hon är kritisk till tillsättningen av Jacobsson, och kallade därför statsministern till riksdagen för en debatt. Men han bad Isabella Lövin ta debatten istället.

– Jag anser att att det är en viktig både säkerhetsfråga, men också strategisk och principiellt. Kan man var stabschef i Regeringskansliet, samtidigt som man ser aktivism som en bra metod att driva opinion.

Det faktum att Annika Jacobsson nu är en av de högsta politiska tjänstemännen på departementet som ansvarar för kärnkraftens säkerhet, ser Lotta Olsson som mycket alarmerande

– Det ser jag som mycket problematiskt. Hur kan man både representera ett demokratiskt regeringskansli, samtidigt som man ser aktivism som en bra metod att driva opinionsbildning. Dessutom i Sverige där yttrandefrihet, strejkrätt och fri mötesrätt är självklart. Hur kan man försvara att vårt polisväsende ska behöva lägga resurser på att skydda samhället från denna typ av aktivism.