måndag den 6 april

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

Meny

Om Medborgaren

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Tipsa oss!

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Donera

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Kontakt

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Om cookies

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Integritetsskydd

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

måndag den 6 april

måndag den 6 april

Publicerad 25 Aug 2018

M: Reformer för en modern och effektiv kriminalvård

I går presenterade Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson, och Gunnar Strömmer, partisekreterare, en rad reformer för en effektivare och modernare kriminalvård. Det handlar om snabbare verkställighet, snabbare behandling och satsningar på straffens innehåll.

Moderaternas satsningar på fler poliser och straffskärpningar kommer leda till att fler brott utreds, men också att arbetsbelastningen för hela rättsväsendet ökar. Därför vill Moderaterna förstärka både Åklagarmyndigheten, Sveriges Domstolar och Kriminalvården. Dessa förstärkningar måste komma på plats redan i höst.

Med bakgrund av de förslag som Moderaterna lägger om ett antal straffskärpningar, så finns det skäl att utvärdera straffens innehåll och Kriminalvårdens funktion. Det är viktigt att Kriminalvårdens verksamhet präglas av hög säkerhet, meningsfulla insatser och ett framåtblickande perspektiv. Målet måste vara att den intagne efter avtjänat straff ska komma ut i samhället som en laglydig medborgare. Straffet ska vara slutet på den intagnes kriminella bana.

”Att se över straffens innehåll är angeläget, inte minst med hänsyn till den växande gruppen av unga vuxna med stort våldskapital som har ett lågt förtroende för samhället och som inte har något egentligt intresse av att lämna kriminaliteten bakom sig”, säger Gunnar Strömmer.

Elisabeth Svantesson betonar även att det idag finns stora brister i fängelsestraffet sett till hur det borde fungera.

”Allt för ofta hinner det gå allt för lång tid mellan dom och faktisk anstaltsvistelse. Men då fungerar inte fängelsestraffet som en tydlig följd av det brott som den dömde har begått”, säger Elisabeth Svantesson.

Moderaternas åtgärdspaket:

Ändra lagen så att fängelsestraffet ska påbörjas så snart som möjligt efter att domen vunnit laga kraft. Då behöver Kriminalvården få i uppdrag att påtagligt korta tiderna mellan dom och påbörjat straff.

Moderaterna föreslår också en snabbare behandling av häktade personer genom att de ska kunna börja avtjäna sitt straff direkt.

Vad gäller det brottsförebyggande arbetet har inte Socialtjänsten de resurser eller kompetens som krävs för att hantera unga kriminella. Ansvaret för unga personer som begår grova brott ska därför flyttas från Socialtjänsten till Kriminalvården.

Kriminalvården och Frivårdens arbete gentemot dömda från utsatta områden och gängmiljöer behöver också stärkas.

Det är också viktigt att antalet yrkeskurser som leder till yrkesförberedande gymnasieexamen ökas. Därför vill Moderaterna rikta ett uppdrag till Kriminalvården att göra detta.

Moderaterna föreslår slutligen att betydligt fler utländska medborgare som avtjänar straff i svenska fängelser ska överföras till sitt hemland.