måndag den 27 maj

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

måndag den 27 maj

Publicerad 02 Jun 2018

M: Så stänger vi gränsen för vapen, narkotika och stöldgods

I tisdags presenterade Moderaterna förslag för att förstärka Tullverket och det svenska gränsskyddet. Det handlar bland annat om fler tulltjänstemän och slopad tillståndsplikt för kameraövervakning och ökade befogenheter för Tullverket. 

Tullverket har idag stora svårigheter i att prioritera mellan landets gränsövergångar.Detta sker i ett läge där Sverige har en förhöjd säkerhetsnivå och situationen i omvärlden är försämrad. Vi ser också en mycket utbredd problematik med illegal handel med narkotika, vapen, alkohol och tobak.

Samtidigt har Sverige en höjd säkerhetsnivå och omvärldssituationen är försämrad. Den illegala handeln med narkotika, vapen, alkohol och tobak är ett stort problem. Problemen med utländska stöldligor som för ut stöldgods ur landet är mycket oroväckande. Moderaternas rättspolitiska talesperson, Tomas Tobé, menar att det är av vikt att upptäcka detta redan vid gränsen.

”Den första linjen i kampen mot gängbrottsligheten är tullen. Vi måste stoppa vapen och knark vid gränsen, innan det kommer in i Sverige.”

I tisdags presenterade Tomas Tobé och Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson för Moderaterna, Moderaternas förslag för att stärka tullen. Det handlar bland annat om 500 nya tulltjänstemän, att tullen ska slippa ansöka om tillstånd för kamerövervakning och att ge Tullverket befogenheter att stoppa och kvarhålla personer som påträffats med misstänkt stöldgods.

”Tullen måste stärkas och få utökade befogenheter för att bidra till ett tryggt samhälle och för att leva upp till medborgarnas förväntningar på att gränsskyddet upprätthålls”, säger Elisabeth Svantesson.

I dag är Tullverket en myndighet under Finansdepartementet. Moderaterna vill utreda om Tullverket istället ska ligga under justitiedepartementet, om det bidrar till bättre samarbete med andra myndigheter som sysslar med brottsbekämpning.