onsdag den 20 mars

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

onsdag den 20 mars

Publicerad 15 Apr 2018

M säger nej till obligatoriskt estetiskt ämne

Regeringen har föreslagit att införa ett obligatoriskt estetiskt ämne på varje gymnasieprogram. För att få plats med det nya ämnet ska gymnasiearbetets omfattning halveras. Moderaternas utbildningspolitiska talesperson, Erik Bengtzboe, är starkt kritisk till detta.

Det nya obligatoriska estetiska ämnet, som regeringen föreslår, ska heta estetiskt uttryck och omfatta 50 gymnasiepoäng.

”För att få plats med estetiskt uttryck tar de bort halva gymnasiearbetet. Gymnasiearbetet är viktigt, inte minst för att binda ihop gymnasiestudier med fortsatta studier eller yrkeslivet. Om man halverar det så kommer gymnasieeleverna stå sämre rustade, för jobb och studier”, säger Erik Bengtzboe.

Skolverket avstyrker förslaget och menar, likt Bengtzboe, att införa ett estetiskt ämne på bekostnad av gymnasiearbetet skulle leda till att gymnasiearbetet får en så liten omfattning att den skulle få svårt att fylla sitt syfte.

Det finns även en risk, enligt Skolverket, att denna minskning av gymnasiearbetet kan leda till att fler elever lämnar gymnasiet utan godkända betyg då eleverna sannolikt får mindre tid att arbeta med sitt gymnasiearbete. Skolverket menar även att förslaget troligtvis inte kommer leda till att fler elever väljer yrkesprogram.

”Att i ett läge när högskolan konstaterar att förkunskaperna på studenterna är för låga och arbetsgivare konstaterar att yrkeskompetensen brister är det direkt oansvarigt att offra den kompetensen för 50 poäng estetiskt uttryck”, säger Bengtzboe.

Moderaterna och Alliansen har flera gånger lyft vikten av de estetiska ämnena i skolan. Därför spelar estetiska ämnena en viktig roll i grundskolan. Alliansregeringen lanserade även Skapande skola, som skapar möten mellan elever och professionella kulturutövare. När det gäller gymnasieskolan är Erik Bengtzboe tydlig med att estetiska ämnen måste vara valfritt.

”Självfallet ska estetiska ämnen finnas tillgängliga för de elever som önskar, men gymnasieungdomar på exempelvis naturvetenskapligaprogrammet är fullt kapabla att fatta det beslutet själva”, säger han.