onsdag den 16 januari

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

Meny

Om Medborgaren

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Tipsa oss!

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Donera

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Kontakt

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Om cookies

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Integritetsskydd

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

onsdag den 16 januari

onsdag den 16 januari

Publicerad 06 Maj 2018
Av: Jonas Jacobsson Gjörtler

M vill se tuffare krav med tidsgränser för Palestina

I dagarna fyller staten Israel 70 år. Det är väl värt att fira, inte minst med beaktande av att Israel idag faktiskt är Mellanösterns enda fungerande demokrati (möjligen kan även Libanon räknas dit). När Israel skapades var det med erfarenheterna från andra världskriget och förintelsen i färskt minne och med en fast övertygelse om att vi aldrig någonsin får acceptera att antisemitismen, judehatet, visar sitt fula tryne igen.

Därför är det helt oacceptabelt att den palestinske ledaren Mahmoud Abbas i ett tal nyligen återigen gjorde det som antisemiter i alla tider har gjort – han la skulden för förintelsen och förföljelserna på judarna själva. Kritiken mot Abbas har med rätta varit hård och massiv.

Det är inte första gången som palestinska ledare är ute och slirar i olämplig terräng, men de senaste uttalandena från Abbas måste ändå betraktas som särskilt anmärkningsvärda, givet hans roll som den palestinska myndighetens president.

I skuggan av uttalandet har krav rests på att biståndet till Palestina helt ska frysas. Det vore enligt vår mening ett alltför drastiskt steg som snarare skulle riskera att förvärra problemen. Vi vet att det finns konstruktiva krafter bland palestinierna som vill se en annan utveckling, som motsätter sig fientligheten mot Israel och som exempelvis kräver demokratiska val. Att helt dra in biståndet från en dag till en annan skulle snarast riskera att gynna de destruktiva krafterna och försvåra för de konstruktiva. Det vore inte bra för någon. Drömmen om en hoppfull framtid måste kunna leva både bland israeler och palestinier.

Däremot är det självklart att handlingar måste få konsekvenser och att ord spelar roll. Vi moderater var kritiska mot den svenska regeringen och det som vi anser var ett förhastat och ogenomtänkt erkännande av staten Palestina. Men när regeringen ändå valde den vägen så menar vi att den faktiskt har tagit på sig ett extra stort ansvar för att påverka palestinierna i rätt riktning.

En väg att påverka är genom biståndet. Sverige måste säkerställa att den palestinska myndigheten och andra aktörer uppfyller de krav på exempelvis demokratiska principer, respekt för mänskliga rättigheter och bekämpande av korruption som gäller för att få svenskt bistånd. Antisemitism, i ord eller i praktisk handling, är självfallet helt oacceptabelt. Dessa krav drev vi, tillsammans med övriga allianspartier, senast för någon vecka sedan i riksdagen.

Vi tycker nu att det palestinska ledarskapet med det senaste uttalandet har passerat en gräns och att det behöver markeras. Vi kräver därför att regeringen nu ställer tydligare och mer konkreta krav på palestinierna, exempelvis avseende arbetet mot antisemitism och våldsbejakande islamism. Utöver att det palestinska ledarskapet själva måste agera som ett föredöme bör man också mer aktivt ta ansvar för att bekämpa sådana strömningar i olika grupperingar. Det är samtidigt hög tid att kräva att demokratiska val genomförs. President Abbas valdes i januari 2005 och hans fyraåriga mandatperiod löpte således ut för mer än 9 år sedan. Val till det palestinska parlamentet, i praktiken ur funktion idag, har inte genomförts sedan januari 2006. Kraven avseende arbetet för mänskliga rättigheter och bekämpandet av korruption behöver också skärpas.

Kraven bör också kopplas till tydliga tidsgränser. Om inte palestinierna inom uppsatta tidsgränser lever upp till de krav som ställs bör signalen vara att en successiv minskning av det svenska biståndet till Palestina ska inledas. Enligt vår mening är detta en rimlig väg att skärpa kraven och markera allvaret, utan att dra undan benen för de konstruktiva krafter som så väl behövs i nuläget.

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Utrikespolitisk talesperson

 

Av: Jonas Jacobsson Gjörtler