onsdag den 21 augusti

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

onsdag den 21 augusti

onsdag den 21 augusti

Publicerad 17 Apr 2019

Marie Morell (M) ny ansvarig för sjukvårdspolitiken i SKL – minska köerna och öka tillgängligheten i vården

Marie Morell, moderat oppositionsråd i Östergötland, valdes nyligen till ordförande i Sveriges Kommuner och Landstings sjukvårdsdelegation. Hon har därmed en av sjukvårdssveriges tyngsta politiska roller.

Uppdraget innebär bland annat att Marie Morell nu kommer att få sitta i förhandlingar med regeringen om sjukvården, på uppdrag av Sveriges regioner.

– Jag är glad över förmånen att få vara ordförande i sjukvårdsdelegationen. Det är ett viktigt uppdrag då delegationen företräder regionerna i många av förhandlingarna mot staten, exempelvis gällande statsbidrag och andra överenskommelser om satsningar på sjukvården, säger Marie Morell.

Marie Morell pekar ut de växande vårdköerna, bristen på vårdplatser och problemen med kompetensförsörjningen som särskilt angelägna frågor som SKL måste arbeta med.

– Klarar vi inte av att rekrytera, behålla och utveckla medarbetarna  kommer vi inte att klara utmaningarna med tillgänglighet och kvalitet i vården. Rätt person ska arbeta med rätt saker – i rätt tid. För det behövs exempelvis mer stöd i form av digitala analysverktyg. Vi måste även arbeta med personalens arbetsmiljö och arbetsvillkor, möjlighet till utbildning och fortbildning men också ledarskapet inom vården, samt att det finns en valfrihet och mångfald av vårdgivare.

Digital vård – het fråga för sjukvårdsdelegationen

Det är också sjukvårdsdelegationen som ger en rekommendation till regionerna om nivån på patientavgifterna vid digital vård. Ersättningen till nätläkare är en het fråga just nu, berättar Marie Morell.

– SKL arbetar just nu med hur ersättningen för digitala vårdtjänster ska se ut. Här gäller det att inte bara titta på de tjänster som finns just nu utan också tänka på vad vi vill ha och behöver för tjänster framåt. Jag ser att digitala vårdtjänster har kommit för att stanna och behöver finnas i hela vårdkedjan. Det kan vara chattfunktioner med sin läkare, eller att få en ”digital” analys av vilken vårdnivå som är lämpligast för de problem man upplever. Jag vill inte att ersättningsmodellerna ska sätta hinder för utvecklingen, samtidigt måste vi prioritera att det är de med störst behov som får del av vårdens resurser i första hand.