fredag den 25 maj

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

Meny

Om Medborgaren

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Tipsa oss!

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Donera

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Kontakt

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Om cookies

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Integritetsskydd

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

fredag den 25 maj

Publicerad 06 Mar 2018

Med Waltersson Grönvall på sjukhusbesök

Medborgaren.se följde med Camilla Waltersson Grönvall på studiebesök på sjukhusen runt om i Skaraborg. Ett viktigt besök var hos nära vården i Skaraborg, som åker ut till multisjuka patienter för att minska vårdköerna. Vi besökte även Lidköpings Sjukhus där patienter som opererat knät eller höftleden kan gå hem redan dagen efter operation. Vi fick även ta del av den dystra bilden kring hot och våld på akutmottagningen i Lidköping.

Camilla Waltersson Grönvall är moderaternas socialpolitiska talesperson sedan oktober 2017. Hon är lärare och har tidigare varit utbildningspolitisk talesperson för Moderaterna. Medborgaren.se följde med henne på verksamhetsbesök på sjukhusen i Mariestad och Lidköping.

Nära vården i Skaraborg ett föredöme

 

Närsjukvårdsteamet i Norra Skaraborg berättade om sitt arbete.

Närsjukvårdsteamet i Norra Skaraborg berättde om sitt arbete och nära vården i Skaraborg var det första studiebesöket som gjordes under dagen. Mia Gustavsson, projektledare på Skaraborgs Sjukhus, förklarade hur de arbetar med den nära vården i norra Skaraborg.

De jobbar utifrån att komma närmare patienten, inte bara geografiskt utan också relationsmässigt. Det kan handla om kolpatienter som har mätinstrument hemma och där patienten får hembesök av en sjuksköterska som kopplar upp patienten via Skype för att prata med sin behandlande läkare.

Personalen på Nära Vården i Skaraborg berättar också om att de fyller en viktig funktion för personer med psykisk ohälsa. En stor del av alla ambulansutryckningar i Skaraborg görs till personer med psykisk ohälsa och som återkommande ringer ambulans. Genom hembesök och ett bemannat journummer som man kan höra av sig till minskar antalet ambulansutryckningar till dessa personer.

Camilla Waltersson Grönvall vill ha sammanhållna vårdkedjor och en mindre sjukhustung vård. ”Det är viktigt att våra multisjuka äldre får en fast vårdkontakt, men de ska i så stor grad som möjligt vårdas i hemmet genom en nära vård med mobila hemsjukvårdsteam. Det är ett fantastiskt att höra om den 100-årige bonden från Skaraborg som får hembesök av ett hemsjukvårdsteam och får möjlighet att prata på Skype med sin ordinarie läkare”, säger Camilla Waltersson Grönvall och fortsätter:

”Läkare och patient kände i detta fall varandra väl och på det viset blev även det digitala mötet ett tryggt möte. Detta var ett fint exempel på hur vi kan använda den nya tekniken för att effektivisera vården, men ändå behålla en god kvalitet”.

 

Kortare tid på sjukhus leder till lägre dödlighet

Camilla Waltersson Grönvall samtalade med Hans Forsberg.

Fast track för knä- och höftledsoperationer var temat för dagens andra besök.

Skaraborgs Sjukhus i Lidköping har tagit till ett nytt grepp när det gäller dessa operationer – den som blivit opererad ska lämna sjukhuset så snart man mår bra och uppfyller vissa utskrivningskriterier. I dag går 85 procent av patienterna hem redan dagen efter operationen – jämfört med 10 dagar, som det var för ett tiotal år sedan.

Anledningen till att patienterna kan lämna sjukhuset så kort tid efter sin operation är bland annat att patienten är välinformerad om operationen och om rehabiliteringen efteråt. Det handlar om allt från att kunna gå själv med hjälpmedel, veta hur man tränar och vilar till att fylla kylskåpet med matvaror.

”Här visades på ett bra ledarskap med den så kallade offensiva verksamhetsutvecklingen inom ortopedin, arbetet att korta väntetiderna samt med akutprocessen. Här sätts patientens behov verkligen i fokus tillsammans med effektivisering av vårdutförandet ”, säger Charlotte Nordström, regions- och riksdagskandidat från Skaraborg, som också var med vid besöket.

Förutom att patienterna får åka hem tidigare och rehabiliteras fortare, så har systemet med ”fast track” också inneburit en minskad dödlighet bland patienterna som opereras.

”Det är alltid en riskfaktor att ligga still i sängen efter en operation. Att åka hem tidigt verkar också reducera risken för att drabbas av sjukhusbundna infektioner”, säger Hans Forsberg, överläkare ortopedi.

 

Nytt arbetssätt kring strokepatienter räddar liv

Dagens sista besök gjordes på akutmottagningen vid Skaraborgs Sjukhus i Lidköping. Det finns flera goda exempel att lyfta från den akutmottagningen. Ett bra exempel är deras nya arbetssätt med strokepatienter. Tidigare var det väldigt långa ledtider mellan att en strokepatient kom in till att behandling sattes in. Med det nya systemet har ledtiderna förkortats avsevärt. Det nya systemet innebär att ambulanspersonalen tidigt identifierar en eventuell stroke och då direkt kontaktar akutmottagningen som förbereder förstahandsåtgärder följt av röntgen.

Hårt tryck på akuten

Camilla Waltersson Grönvall och Charlotte Nordström besökte traumarummet på akutmottagningen.

Camilla Waltersson Grönvall och Charlotte Nordström besökte också traumarummet på akutmottagningen. Antalet besök på akutmottagningen vid Skaraborgs Sjukhus i Lidköping har ökat med 32 procent mellan 2007-2017. Många av besöken utgörs av återkommande patienter, som inte alltid har ett behov av att uppsöka akutmottagningen utan skulle kunna få vård till exempel genom närsjukvårdsteam.

”Vi behöver en primärvårdsreform som ser till att människor får kvalitativ och bra vård, men på rätt vårdinrättning. Äldre människor ska kunna få större delen av sin vård i hemmet, av närsjukvårdsteam. På så sätt avlastar vi också akutmottagningarna”, säger Camilla Waltersson Grönvall.

Samtidigt som besöken på akutmottagningen har ökat drastiskt, så har svårigheter med bemanning av personal uppkommit. Detta beror enligt sjukhuset på att erfaren personal gått i pension, eller att personal valt att byta jobb. Det har också varit svårt för sjukhuset att hitta sjuksköterskor som vill jobba helger och kvällar.

”Bemanningen är en utmaning som upprepas. Det behövs både fler sjuksköterskor men också tjänster som till exempel biträden. Då skulle man nå en än högre nivå på service till invånarna i Skaraborg”, säger Charlotte Nordström.

I syfte att öka attraktionskraften och få fler att vilja arbeta på helger och nätter så har den den moderatledda Västra Götalandsregionen valt att dubblera OB-tillägget på nattjänstgöring och höja helg-OB med 15 procent. Målsättningen är att på sikt dubbla OB-tillägget.

”Det måste löna sig att utbilda sig. Väljer man att fortbilda sig ska man få arbeta med det man vidareutbildat sig till. Sjuksköterskorna ska få ägna sig åt det de är medicinskt utbildade till”, säger Camilla Waltersson Grönvall.

 

 

Våld och hot mot sjukvårdspersonal har blivit vanligare

Delegationen pratade med personal på Skaraborgs Sjukhus i Lidköping.

 

Personalen på akutmottagningen på Skaraborgs Sjukhus i Lidköping vittnar om en allt tuffare arbetsmiljö, där hot och våld från patienter och anhöriga blivit allt vanligare. Det kan både handla om patienter som är missnöjda med sina behandlingar, anhöriga som är missnöjda eller missbrukare och kriminella som tar till våld. En sjuksköterska berättar om en händelse när en anhörig hotat vårdpersonalen i syfte att få en viss medicin utskriven, samt om en annan situation där en missbrukande patient drog kniv på akutmottagningen.

Hot och våld mot personalen har blivit så vanligt förekommande att de kollegialt diskuterar säkerhetsincidenter nästan varje dag. Personalen diskuterar även löpande hur de ska agera för att inte råka ut för våld, till exempel att de ska se till att ha ryggen fri och alltid ha kontroll på vad som händer bakom dem.

”Vi upplever allt större bekymmer runt hot och våld mot personal i vården. Vi kan inte acceptera en ordning där personalen inte kan göra sitt jobb på grund av ordningsstörningar”, säger Camilla Waltersson Grönvall.