tisdag den 31 mars

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

Meny

Om Medborgaren

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Tipsa oss!

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Donera

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Kontakt

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Om cookies

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Integritetsskydd

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

tisdag den 31 mars

Publicerad 30 Okt 2019

Medborgaren möter: Allan Kruukka

Allan Kruukka engagerade sig i Moderaterna i början av 2000-talet. I dag är han aktiv kommunpolitiker i Östhammar och regionpolitiker i Uppsala, med ett särskilt engagemang för sjukvårdsfrågor. Allan Kruukka är en av de personer som donerade pengar till Moderaternas valrörelse 2018. Medborgaren träffade honom för att prata om hans politiska engagemang, sjukvårdspolitik och äldrefrågor.

I början av 2000-talet engagerade sig Allan Kruukka i Moderaterna, efter att ha arbetat utomlands i 20-tals år i olika befattningar.  När Allan Kruukka blev medlem i partiet arbetade han som egenföretagare och drev tillsammans med frun Annica turistanläggningen Raggarö Gård, med golfbana, gästhamn och konferensanläggning, i Östhammar

– Det var väldigt roligt och givande att vara landsbygdsföretagare. Men vi valde att sälja gården 2012 efter att vi drivit stället i nästan 25 år. Vi ville ha mer tid att umgås med våra barn som bor utomlands och ville göra något nytt.

Även om Allan Kruukka drev en lönsam och framgångsrik turistanläggning i Östhammar, så upplevde han också de svårigheter som landsbygdsföretagare måste tampas med. Han pekar där ut regelbördan och skattesatserna som stora problem.

– Den omfattande regelbördan för företagare i Sverige, inte minst på landsbygden, leder till att företagare måste lägga stor tid på byråkrati och administration istället för att kunna fokusera på att utveckla företagets kärnverksamhet. Lägg där till att Sverige har högre skatter på företagande än jämförbara länder, det är inte minst skadligt för alla företag i turistnäringen som då tappar konkurrenskraft jämfört med andra länder.

Infrastrukturen var också en utmaning för Allan Kruukka, och andra företagare i Östhammar. Kommunen är den enda kommun i Uppsala Län som saknar tågförbindelser med Uppsala och bilvägen till Östhammar idag undermålig, och trots löften så har inga framsteg gjorts i att bygga ut vägen till kommunen.

– Infrastrukturen är ett enormt problem som skadar företagsklimatet. De företag vi idag har i Östhammar har svårt att rekrytera på grund av att möjligheten att arbetspendla begränsas av de dåliga vägförhållandena. På senare år har vi sett en positiv befolkningstillväxt i Östhammar, men jag oroas över att den kan avstanna om vi inte snart ser att en säker väg till Östhammar kommer på plats.

Allan Kruukka har länge, och enträget, drivit frågan om utbyggnad av väg 288 ända ut till kusten vid Östhammar, både i sin roll som regionalpolitiker i Uppsala och ledamot i kommunfullmäktige i Östhammar. Men än så länge är ingen väg i sikte och det politiska arbetet i den här frågan går alldeles för långsamt menar Allan Kruukka.

Arbetar engagerat för en mer nära vård och kortare vårdköer

De växande vårdköerna är en av Sveriges mest allvarliga samhällsproblem. Det är ett problem för många regioner i Sverige, såväl Uppsala, Uppsala har mycket god och högkvalitativ vård, men vi har också växande vårdköer, påpekar Allan Kruukka som också är ledamot i regionstyrelsen i Uppsala.

– Akademiska sjukhuset är ett av Sveriges bästa sjukhus. Men högspecialiserad personal, avancerad utrustning och anpassade lokaler kostar pengar. När enklare vård och ingrepp sker på Akademiska Sjukhuset så kostar det väldigt mycket mer pengar, än om vården hade getts på en vårdinrättning som var mindre specialiserad, säger han och fortsätter:

– Det är därför som sjukhuset går med stora underskott. Vi vill att vård ska ges på rätt nivå och vi vill därför bygga ut vårdcentralerna i Tierp och Östhammar att bli vårdcentran – som kan beskrivas som mindre närsjukhus. På så sätt kan de som behöver högspecialiserad vård få det, och de som behöver enklare vårdinsatser få det utan att behöva slussas runt i regionen.

Driver frågor om äldres ställning i samhället

Äldres situation i samhället och politiken, är frågor som engagerar Allan Kruukka. Han berättar att i valet 2018 var knappt 25 procent av väljarkåren över 65 år, men att detta inte återspeglar sig i kandidaterna på partiernas riksdagslistor. Knappt 15 procent av kandidaterna på partiernas riksdagslistor hade fyllt 65 år, och endast 1,7 procent av dessa personer valdes in.

– Riksdagsledamöterna ska representera väljarna. Det är därför helt orimligt att endast 6 av riksdagens 349 ledamöter, är över 65 år. Det skulle berika riksdagens arbete om fler äldre personer kom in i riksdagen, inte minst när det gäller frågor som berör pensioner, åldersrelaterade sjukdomar och liknande.

Allan Kruukka brinner starkt för pensionsfrågorna. Cirka 20 procent av landets pensionärer har så pass låg pension att de är fattigpensionärer, konstaterar Allan.

–Människor som har slitit och arbetat i hela sitt liv ska inte behöva leva på fattigdomsgränsen. Jag menar att ingen pensionär skulle behöva ha en pension på lägre än 10 000 kronor i månaden, det är ovärdigt.

Politiken behöver förändras i många avseenden för att göra Sverige bättre, konstaterar Allan Kruukka avslutningsvis.

– Jag skulle glädjas åt förbättrade villkor för företagande, bättre utnyttjande av landsbygdens potential för till exempel turism och anständiga pensioner så folk som arbetat ett helt liv inte behöver stå med mössan i handen och be om olika bidrag.