onsdag den 21 augusti

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

onsdag den 21 augusti

onsdag den 21 augusti

Publicerad 24 Apr 2019

Mer resurser till terrorbekämpning

I dag presenterade Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson, Elisabeth Svantesson, och Moderaternas toppkandidat i EU-valet, Tomas Tobé, förslag till kraftiga resurstillskott och lagförstärkningar när det gäller arbetet mot terrorism, både i Sverige och på EU-nivå.

I dag presenterade Elisabeth Svantesson och Tomas Tobé att Moderaternas ekonomiska vårmotion kommer innebära kraftiga resursförstärkningar till SÄPO, Åklagarmyndigheten och Försvarets radioanstalt i arbetet med att förebygga, förhindra och upptäcka terrorism.

Mer pengar till polis och åklagare för att bekämpa terrorism

Moderaterna höjer Säkerhetspolisens anslag med 150 miljoner per år för att myndigheten ska få större möjlighet er att utreda terrorism. Med tanke på att de extremistiska miljöerna i Sverige växer vill Moderaterna öka SÄPOs bemanning, så att de bättre kan följa de hotaktörer som finns i Sverige. Det vill säga att SÄPO ska få bättre möjligheter att  kunna punktmarkera potentiella terrorister och IS-återvändare.

– Moderaterna prioriterar att göra Sverige tryggare. Det kräver krafttag mot terrorismen. Därför vill vi ge Säkerhetspolisen ökade resurser så att de kan punktmarkera återvändande IS-terrorister. Sverige får aldrig någonsin bli en fristad för IS-terrorister, säger Elisabeth Svantesson.

Elisabeth Svantesson och Tomas Tobé presenterade också resursförstärkningar till Försvarets radioanstalt, FRA, som jobbar med signalspaning och informationssäkerhet. För att FRA ska kunna spana på potentiella hot, ökas myndighetens anslag med 125 miljoner 2020, och med 250 miljoner 2021 och framåt.

Även Åklagarmyndigheten ska få mer pengar, syftet är att förstärka myndigheten, så att de klarar av att utreda och lagföra IS-återvändare. Myndigheten får 15 miljoner i höjt anslag från och med 2020 och framåt.

EU-satsningar i arbetet mot terrorism

I dag presenterade också Moderaterna nyheter när det gäller terrorismbekämpning på europeisk nivå. Partiet vill fördubbla den Europeiska polisbyrån Europols budget, och särskilt satsa på European Counter Terrorism Center (ECTC) inom Europol. Moderaterna vill också att Sverige ska gå med i den europeiska åklagarmyndigheten, EPPO, som just nu håller på att upprättas. Den myndighetens främsta syfte är att arbeta mot fusk med EU-pengar, men Moderaterna vill att deras uppdrag även ska omfatta arbete mot terroristbrott.

Det finns stora problem med religiös extremism i Europa. Extremismen har kopplingar till många av de religiöst motiverade terrordåd som har skett i Europa och det stora antalet européer som anslutit sig till Islamiska Staten, IS. Det finns religiös extremism i Europa, som finansieras av aktörer i utomeuropeiska länder. Moderaterna menar att extrema trosuppfattningar göder extremism och kan leda till säkerhetsrisker i Europa. Med tanke på att det är ett europeiskt problem vill Moderaterna att EU ska ta fram ett gemensamt regelverk för att kunna stoppa utomeuropeisk finansiering av extrema trossamfund.

– Hotet från terrorismen måste också hanteras gemensamt i Europa, om vi ska göra det framgångsrikt. Därför vill vi fördubbla Europols budget, och en särskild satsning ska riktas till Europols terrorcenter. Vi vill även att Sverige ska delta i den Europeiska åklagarmyndigheten, vars uppdrag bör utvidgas till att förhindra terrorbrott. Det handlar om att vi inte ska ha terrorister på våra gator, säger Tomas Tobé.