tisdag den 19 november

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

tisdag den 19 november

tisdag den 19 november

Publicerad 23 Jul 2018

Migrationsverket avvaktar med amnestilagen

Under en vecka hann två domstolar att underkänna gymnasielagen, regeringens amnesti för 9000 ensamkommande unga. Moderaternas migrationspolitiska talesperson, Johan Forssell, underströk allvaret i detta och krävde att Migrationsverket skulle stoppa prövningarna av dessa ärendena – så blev också fallet.

”På de två veckor lagen gällt har två migrationsdomstolar underkänt den, vilket måste vara något av svenskt rekord”, sa Johan Forssell till TT i förra veckan.

Johan Forssell konstaterade att det inte är rimligt att fortsätta pröva asylsökande enligt gymnasielagen, då lagen snart kan vara uppriven.

”Mot bakgrund av det tycker vi att det blir väldigt märkligt om Migrationsverket fortsätter att pröva ärenden som om inget hänt. Vi kan snart ha ett läge där lagen inte gäller, så det rimliga vore om Migrationsverket fryser ärendehanteringen tills dess att vi fått ett slutgiltigt avgörande.”

Några dagar efter Johan Forssells uttalande meddelade Migrationsverket att man avvaktar med att pröva ärenden enligt gymnasielagen, till dess att Migrationsöverdomstolen avgjort frågan.

”Vi gör så här av rättssäkerhetsskäl, framförallt när det gäller frågan om förutsägbarhet för den sökande. Man ska kunna förvänta sig ungefär vilket beslut man får i ett ärende oavsett vilken instans som prövar det”, säger Inga Thoresson Hallgren, ställföreträdande generaldirektör på Migrationsverket i ett pressmeddelande.