tisdag den 17 september

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

tisdag den 17 september

tisdag den 17 september

Publicerad 24 Maj 2019

”Att göra bilen till en lyx som stora delar av befolkningen inte har råd med är ingen smart klimatpolitik”

I går talade Bensinupproret 2.0 i riksdagen, på ett seminarium arrangerat av Moderaternas skattepolitiska talesperson Niklas Wykman. Seminariet handlade om de höga drivmedelsskatterna och hur de påverkar de människor som är beroende av bilen.

Det folkliga missnöjet kring de höga drivmedelspriserna har gett upphov till Facebookgruppen, Bensinupproret 2.0. En grupp som samlar över en halv miljon medlemmar och vars syfte är att uppmärksamma hur hårt de höga drivmedelspriserna slår mot människor som är beroende av bilen.

I sin roll som skattepolitisk talesperson för Moderaterna valde Niklas Wykman att bjuda in Bensinupproret 2.0 till ett seminarium i riksdagen – inte för att göra politik av deras grupp – utan för att lyssna in vad de kan bidra med till det politiska arbetet i riksdagen.

– Frustrationen över de höga bensinpriserna är befogad – vi måste lyssna till Bensinupproret 2.0. Jag vill inte politisera Bensinupproret, det är bra att de är partipolitiskt obundna. Samtidigt anser jag att Sveriges politiker, oavsett parti, ska få lyssna på vad en stor del av befolkningen har att berätta. Det var därför jag valde att bjuda in dem till ett seminarium i riksdagen, säger Niklas Wykman.

På seminariet medverkade förutom representanter från Bensinupproret 2.0, Jacob Lundberg, nationalekonom som är verksam som chefsekonom vid Timbro. Niklas Wykman var nöjd med seminariet och menade att Bensinupproret 2.0 lyfte angelägna frågor, som politiken nu måste ta på allvar.

– De senaste veckorna har tusentals och åter tusentals människor vittnat om vad det höga bensin- och dieselpriset får för konsekvenser. Människor som inte får ihop ekonomi och familjeliv när det har blir för dyrt att tanka, pensionärer som riskerar att bli isolerade, fortsätter Niklas Wykman.

Peder Blohm Bokenhielm är en av de huvudansvariga för Bensinupproret 2.0 och deltog på seminariet i riksdagen.

– Vi lyfter den här frågan för att den är så viktig. Människor måste ha råd att kunna transportera sig med bil och idag ser vi hur äldre och familjer runt om i vårt land inte får ekonomin att gå ihop på grund av det höga priset på bensin och diesel. Skatten på bensin kan inte vara hur hög helst. Man måste förstå att så många människor inte har något alternativ till bilen, berättar Peder Blohm Bokenhielm.

De höga drivmedelspriserna drivs upp bland annat av vänsterregeringens höjningar av bensin- och dieselskatten. En skatt som nu sänks den 1 juli, tack vare Moderaterna och Kristdemokraternas budget. Men mer måste göras för att priset på bensin och diesel ska bli lägre.

– Sverige ska möta koldioxidutsläppen på ett effektivt sätt. Att göra bilen till en lyx som stora delar av befolkningen inte har råd med är ingen smart klimatpolitik. Bilen behövs för att livet ska fungera. Istället behöver vi bättre bränslen och ta kampen mot kolkraften, avslutar Niklas Wykman.