måndag den 6 april

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

Meny

Om Medborgaren

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Tipsa oss!

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Donera

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Kontakt

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Om cookies

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Integritetsskydd

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

måndag den 6 april

måndag den 6 april

Publicerad 05 Mar 2019

Moderaterna får mer inflytande i riksdagens utskott

Efter valet gjorde Moderaterna och Socialdemokraterna upp om fördelningen av posterna som ordförande och vice ordförande i riksdagens utskott, jämnt mellan de dåvarande blocken. Efter att Centerpartiet och Liberalerna blivit stödpartier åt regeringen, så saknar oppositionen represenation i sex utskott. Därför får nu Moderaterna posterna som andre vice ordförande i sex av riksdagens utskott.  

Riksdagens utskott, leds av ett presidium. Presidiet består av en vice ordförande och en ordförande, som är riksdagsledamöter från de politiska partierna. Efter valet gjorde Moderaterna och Socialdemokraterna upp om fördelningen om dessa poster. Socialdemokraterna skule få åtta ordförandeposter, och Alliansens partier sju. Den som inte fick ordförandepost i ett utskott, skulle istället få posten som vice ordförande.

Tidigare har man alltid valt att dela upp presidieposterna i riksdagens utskott, mellan regeringen och oppositionen. Det är viktigt för att minoriteten i riksdagen ska kunna ha insyn i riksdagsarbetet och påverka hur riksdagens olika utskott arbetar. Men när Centerpartiet och Liberalerna nu valt att bli stödpartier åt en vänsterregering, och inte längre är företrädare för borgerligheten, så har oppositionen ingen representation i sex av riksdagens utskott inklusive EU-nämnden.

Därför har nu Socialdemokraterna och Moderaterna gjort upp med Socialdemokraterna om att ytterligare en vice ordförande (andre vice ordförande), ska utses av Moderaterna i de sex riksdagsutskott som oppositionen inte finns representerad i. Denna lösning är inte ny, utan har tidigare varit fallet under mandatperioden 1998-2002, samt mandatperioden 2002-2006.

– Den här förändringen behövs eftersom Centerpartiet och Liberalerna valt att bli stödpartier till regeringen och därför inte längre kan sägas tillhöra oppositionen, säger Tobias Billström, gruppledare för Moderaterna i riksdagen.

Moderaternas nya vice ordföranden

Arbetsmarknadsutskottet: Erik Bengtzboe

Miljö- och jordbruksutskottet: Jessica Rosencrantz

Skatteutskottet: Niklas Wykman

Trafikutskottet: Tillfaller Kristdemokraterna

Kulturutskottet: Lotta Finstorp

Utbildningsutskottet: Kristina Axén Olin (Kristina Axén Olin)

EU-nämnden: Tomas Tobé