måndag den 6 april

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

Meny

Om Medborgaren

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Tipsa oss!

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Donera

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Kontakt

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Om cookies

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Integritetsskydd

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

måndag den 6 april

måndag den 6 april

Publicerad 22 Okt 2018

Moderaterna fortsätter att styra i Stockholms läns landsting

I dag presenterades styret för Stockholms läns landsting för den kommande mandatperioden. Moderaterna kommer styra tillsammans med allianspartierna och Miljöpartiet och tillsammans utgör de en blågrön majoritetskoalition i landstinget. Fokus kommer ligga på ordning och reda i ekonomin, en trygg, tillgänglig och modern vård med stor valfrihet och en kollektivtrafik i världsklass.

Den nya blågröna majoritetskoalitionen har både viljan och förmågan att driva igenom viktiga reformer för invånarna i Stockholmsregionen den kommande mandatperioden, menar Moderaternas gruppledare i landstinget, Irene Svenonius.

”Det är bra för länets invånare med en blågrön majoritet som har både gemensam vilja och förmåga att leda Region Stockholm den kommande mandatperioden. Med oss vid rodret kommer det bli högt reformtempo med fokus på kortare vårdköer och utbyggd kollektivtrafik, samtidigt som vi tar ansvar för ordning och reda i ekonomin”, säger Irene Svenonius (M), gruppledare.

Landstinget blir Region Stockholm

Vid årsskiftet byter Stockholms läns landsting namn till Region Stockholm, som följd av ett riksdagsbeslut den 1 juni i år. Förutom att namnet förändras, innebär det även att ansvaret för den regionala utvecklingen flyttas från Länsstyrelsen till Region Stockholm.

Den blågröna majoritetskoalitionen har fastslagit ett antal politiska prioriteringar som måste göras i och med det nya ansvaret för regionens utveckling. Det handlar bland annat om en mer effektiv användning av skattebetalarnas pengar, fortsatta investeringar i regionens infrastruktur, ett fortsatt vitalt näringsliv med hög internationell konkurrenskraft, en attraktiv arbetsmarknad samt forskning och utbildning som sätter Stockholmsregionen och hela Sverige i internationell framkant.

Satsningar på en kvalitativ och tillgänglig vård

I den nya majoritetskoalitionens politiska plattform läggs stor vikt vid satsningar på hälso- och sjukvården. Bland annat föreslås en genomgripande primärvårdsreform som innebär att primärvården ska prioriteras i hälso-och sjukvårdsbudgeten.

Primärvårdsreformen handlar också om att vården ska organiseras på ett sådant sätt att patienternas behov av en tillgänglig och nära husläkare, samt behov av besök hos barnavård- och mödravård, ska tillgodoses. Alla som vill ska även få lista sig hos en fast husläkare.

Den blågröna koalitionen har också enats om stora satsningar på vårdens kompetensförsörjning, för att möta problemen med psykisk ohälsa och stress bland landstingets medarbetare. En viktig del i detta är att säkerställa tillgången på specialistläkare, genom att utöka specialsttjänsterna inom bland annat psykiatri och allmänmedicin. Det handlar också om att ge fler sjuksköterskor möjlighet att specialisera sig.

Ingen ska behöva få sin sjukdom förvärrad av långa väntetider i vården, konstaterar landstingets kommande nya styre. Därför genomförs flera viktiga satsningar, bland annat ska en skarpare vårdgaranti, jämfört med den nationella vårdgarantin, gällande operation och behandling införas. Konkreta satsningar kommer det nya styret återkomma om i den gemensamma budgeten senare i höst.

Reformer för en kollektivtrafik i världsklass

Stockholmsregionen ska ha världens bästa kollektivtrafik – det är den nya majoriteten i landstinget överens om. Det kan bara förverkligas genom en god ekonomi, där skattepengarna används på ett effektivt sätt och där produktiviteten och effektiviteten i ekonomin hålls uppe.

Under kommande år ska Region Stockholm bygga ut och modernisera kollektivtrafiken. Med moderna bussar, fartyg, tåg, hållplatser, bryggor och stationer läggs en viktig grund för en modern och attraktiv resa.

Koalitionen är också överens om att regionen ska behålla ledartröjan i den gröna omställningen. Redan i dag bedrivs all kollektivtrafik på land, som första huvudstadsregion i världen, helt och hållet av förnyelsebara bränslen. Den grunden vill det nya styret bygga vidare på, med ny kraft och nya intiativ för exempelvis mer energieffektivisering och hållbar omställning.