onsdag den 27 maj

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

Meny

Om Medborgaren

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Tipsa oss!

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Donera

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Kontakt

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Om cookies

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Integritetsskydd

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

onsdag den 27 maj

Publicerad 24 Jun 2019

Moderaterna och Kristdemokraternas budget sänker skatten på lantbruksdiesel

Moderaterna och Kristdemokraternas budget, som är årets statsbudget, innehåller en höjning av det stöd som Sveriges lantbrukare får för att tanka sina traktorer och maskiner med diesel. Syftet är att göra svenskt lantbruk mer konkurrenskraftigt, i förhållande till konkurrentländerna. 

Sverige ligger på många sätt i framkant både inom jordbruk och skogsbruk och Moderaterna menar att de gröna näringarna kan växa ännu mer, med rätt förutsättningar. Partiet menar att det då krävs mindre av regelkrångel och lägre skatter för att de gröna näringarna ska kunna konkurrera med länder med ett betydligt lägre skattetryck på lantbruket.

– Svenska bönder har goda produktionsresultat, men ändå så brister lönsamheten.. Denna skattenedsättning är ett steg på vägen att göra de gröna näringarna mer lönsamma, säger John Widegren, landsbygspolitisk talesperson för Moderaterna.

I syfte att stärka de gröna näringarnas konkurrenskraft så ökar, Moderaterna och Kristdemokraternas budget, skattenedsättningen för lantbruksdiesel i arbetsmaskiner  i jordbruks-, skogsbruks-, och vattenbruksverksamheter. En lantbrukare kommer nu, tack vare M/KD-budgeten, kunna kräva återbetalning på skatten för lantbruksdiesel, med 2,43 kronor litern, jämfört med 1,43 kronor litern som gällt tidigare.

– Det är självklart att lantbruket kratigt ska minska användningen av fossila bränslen. Men utfasningen måste ske i ett tempo så att lönsamheten bibehålls, annars kommer inte det svenska lantbruket kunna leverera den miljö- och klimatnytta som de har potential till att göra, säger John Widegren.