måndag den 16 december

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

måndag den 16 december

måndag den 16 december

Publicerad 08 Okt 2018

Moderaterna ökade stort i Staffanstorp

Moderaterna ökade kraftigt i Staffanstorps Kommun. I valet får Moderaterna nästan egen majoritet med sina 42,7 procent. En ständig medborgardialog och att de alltid har stått upp för kommuninvånarnas intressen uppges vara orsaker till valframgången.

Moderaterna i Staffanstorp har under två års tid planerat för valet 2018. Det har handlat om kampanjer och aktiviteter – som trappats upp i takt med att valet närmat sig. Men det har främst handlat om utveckling av politiken och det lokala partiprogrammet och i det arbetet har alla medlemmar fått möjlighet att delta.

”Vi har arbetat igenom ett tydligt valprogram i föreningen vilket medlemmarna brett har varit med och skapat sedan hösten 2016. Det har gjort att alla medlemmar känt sig väl förankrade i vår lokala politik”, säger Christian Sonesson, kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorp.

I valrörelsen har Moderaterna i Staffanstorp bedrivit många olika typer av kampanjer, men fokus har varit på att möta väljarna på gator och torg samt att genomföra en massiv dörrknackningskampanj.

”Vi har knackat dörr i alla val sedan 2002 och känner oss väl hemma med den kampanjmetoden. Vi har även synts flitigt i sociala medier, radioreklam samt genom tydliga affischer i det publika rummet.”

Christian Sonesson menar att en av huvudförklaringarna till valframgångarna handlar om att de alltid stått upp för Staffanstorps bästa och utifrån det fattat kommunala beslut.

”Jag tror att det beror på några olika faktorer. Moderaterna i Staffanstorp har varit extremt tydliga med vad vi tycker, och vågat visa det i kommunala beslut. Vi var tidigt motståndare till såväl Decemberöverenskommelse och Anvisningslagen.”

Han berättar vidare att Moderaterna i Staffanstorp arbetar på kommuninvånarnas uppdrag och att den ständigt närvarande dialogen med medborgarna kan vara en bidragande orsak till valframgången.

”Vi har tydligt tagit ställning med att vi har vårt mandat från kommuninvånarna och ingen annan, det har också märkts och synts. Därtill är vi väldigt närvarande i samhället och synliga. Vi återkopplar alltid till medborgarna när de har frågor eller synpunkter.”

Nästa mandatperiod ser Christian Sonesson behov av att kommunen fokuserar på grundläggande kärnverksamheter som skola och en ansvarsfull förvaltning av kommunens ekonomi.