fredag den 25 maj

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

Meny

Om Medborgaren

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Tipsa oss!

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Donera

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Kontakt

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Om cookies

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Integritetsskydd

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

fredag den 25 maj

Publicerad 06 Feb 2018

Moderaterna presenterar åtgärder mot skuggsamhället

Sverige saknar kontroll över hur många personer som illegalt vistas i landet, uppgifter pekar på att det kan vara upp till 50 000 personer. Detta antal väntas öka kraftigt de kommande åren. Moderaterna föreslår nu åtgärder för att radikalt öka antalet återvändande bland dem som fått avslag och nu vistas illegalt i Sverige, skriver Ulf Kristersson och Gunnar Strömmer på DN Debatt.

Sveriges ska vara ett land som är öppet mot och nyfiket på världen utanför. Av många skäl: vi är ett litet land med stora exportföretag. Vi tror på internationellt samarbete. Vi vill ta vår del av ansvaret för problemen i världen, betonar

Kristersson och Strömmer skriver också att öppenheten och nyfikenheten förutsätter att decennier av misslyckad integrations- och migrationspolitik rättas till. Sverige måste hitta balansen där vi både tar vår del av ansvaret för en trasig värld – och samtidigt klarar av att ta hela ansvaret för hur det går i vårt eget land. Detta är svårt men nödvändigt.

Sverige saknar idag kontroll över hur många som vistas illegalt i landet, men uppgifter pekar på att det kan röra sig om upp till 50 000 personer. Antalet asylsökande som stannar kvar, trots att de fått avslag, väntas samtidigt öka kraftigt de kommande åren. Det rör sig om över 40 000 personer på fyra år. Om inte detta stoppas kommer det att leda till ett permanent skuggsamhälle präglat av utsatthet, utnyttjande och kriminalitet. Det vore en dålig framtid för Sverige, skriver Ulf Kristersson och Gunnar Strömmer.

I stället för att återvända väljer många att leva ett liv vid sidan av samhället. För dem kommer inkomsterna oftast från illegalt arbete och kriminalitet. Det är inte värdigt ett land som Sverige att låta människor etablera sig i ett laglöst parallellsamhälle där de löper stor risk att både fara illa, och göra illa, skriver Kristersson och Strömmer.

Ulf Kristersson och Gunnar Strömmer konstaterar också att framväxten av skuggsamhällen skadar trovärdigheten för svensk migrationspolitik och våra myndigheters förmåga att sköta sitt jobb. Om verkliga skyddsskäl ska ge rätt att stanna i Sverige, måste den som saknar skyddsskäl återvända till hemlandet.

För att stoppa framväxten av skuggsamhällen och radikalt öka antalet återvändande bland dem som befinner sig illegalt i Sverige föreslår Moderaterna reformer på två områden – ökad kontroll och ökad verkställighet.

  • Antalet verkställda utvisningar från Sverige måste öka.

Sveriges flyktingmottagande har ökat kraftigt, medan antalet verkställda utvisningar fortfarande är lågt. Vi vill därför ge Migrationsverket, Polisen och Kriminalvården i uppdrag att påtagligt öka antalet verkställda beslut om utvisning. Det handlar delvis om att öka de inre utlänningskontrollerna och göra dem till en integrerar del av polisens verksamhet – men också om att polisen ska förbättra utbildningen gällande inre utlänningskontroller.

  • Ge Polisen effektivare verktyg.

Polisen måste få tillräckliga verktyg i arbetet med inre utlänningskontroll, och myndigheten har efterfrågat ökade befogenheter. Utöver de lagförslag som nu förbereds om fotografering och fingeravtryck vid inre utlänningskontroll, vill Moderaterna ge Polisen möjlighet att vid grundade skäl omhänderta till exempel mobiltelefoner för att klarlägga en persons identitet. Att placera den som fått avslag i förvar, ökar chansen för återvändande och därför bör antalet förvarsplatser öka.

  • Förläng preskriptionstiden och dra in ekonomiskt bistånd.

Preskriptionstiden för asylärenden bör förlängas från fyra år till tio, så att man inte kan gå under jorden i några år och sedan söka asyl på nytt. Dessutom ska inte kommuner – som till exempel Malmö och Stockholm – tillåtas ge ekonomiskt bistånd till dem som vistas här illegalt. Socialbidrag ska bara få betalas ut som nödbistånd.

  • Begränsa rätten till välfärdsförmåner

Frågan om huruvida personer som vistas här illegalt ändå ska erbjudas svensk sjukvård och skola är komplex.

Moderaterna anser att reglerna för rätt till sjukvård för människor som vistas här illegalt bör återgå till det som gällde före 2013, det innebär att regioner och landsting endast ska erbjuda akut (omedelbar) vård och behandling till vuxna som vistas här illegalt. Barn som saknar rätt att vistas här måste dock har rätt till sjukvård som andra barn, det vore inte rimligt att barn blir utan sjukvård på grund av föräldrarnas agerande.

Idag har barn som vistas olagligt i Sverige rätt även till skolgång, från förskoleklass till gymnasiet. Före 2013 fanns ingen generell rätt till skolgång, utan kommuner fick själva avgöra från fall till fall. Vill man hindra framväxten av skuggsamhällen är det naturligtvis problematiskt att samtidigt ge rätt till skolgång.

Ulf Kristersson och Gunnar Strömmer avslutar med att säga att detta inte är några enkla reformer.Men de är nödvändiga om Sverige ska lösa de problem som växer med skuggsamhällena. De är också helt avgörande för att återupprätta förtroendet för en rättssäker, konsekvent och hållbar svensk migrationspolitik. Det kan helt enkelt inte längre vänta.