onsdag den 16 januari

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

Meny

Om Medborgaren

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Tipsa oss!

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Donera

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Kontakt

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Om cookies

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Integritetsskydd

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

onsdag den 16 januari

onsdag den 16 januari

Publicerad 03 Maj 2018

Moderaterna presenterar vårbudget: Jobb och välfärd måste gå före bidrag

Det var nästan fullsatt i riksdagens presscenter igår när Moderaternas partiordförande Ulf Kristersson tillsammans med Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson Elisabeth Svantesson presenterade Moderaternas vårbudgetmotion.

”Den här regeringen har höjt skatterna med 60 miljarder kr under mandatperioden, samtidigt som vi har en sjunkande polistäthet och ökande köer till sjukvården. Vi är överens om att vi har ett försvar som inte är starkt nog och vi har dessutom alltmer akuta problem med svensk integration. Det är tecken på bristande prioriteringar, regeringen använder pengarna på fel sätt”, inledde Ulf Kristersson pressträffen.

”Det finns en välkänd och grundläggande konflikt mellan bidrag och transfereringar och välfärdens kärnverksamhet. Ingenting är lättare än att öka bidragen som andel av ekonomin och därmed tränga ut det som vi normalt sett förknippar med den svenska välfärdsmodellen, det vill säga riktigt bra sjukvård, skola, trygghet på gator och torg och starkt försvar. Och att det är lika för alla”, fortsatte Ulf Kristersson.

Givet att det är högkonjunktur ser vi en del ovanliga saker i Sverige för tillfället. Långtidsarbetslösheten ökar, skillnaden när det gäller arbetslöshet ökar mellan inrikes och utrikes födda och antal helårsekvivalenter med försörjningsstöd ökar.

”Vi har ett starkt konjunkturläge i Sverige, och stora delar av världen. Men vi i Sverige är mer känsliga än andra för förändringar, vi är så att säga inte så vana vid mjuklandningar. Prognosen för statsskuldens utveckling närmaste år ser mycket bra ut”, sade Elisabeth Svantesson men höjde samtidigt en varningens finger. ”Prognos är en prognos, man måste vara försiktig med att ställa ut löften.”

Moderaterna menar att det alltså trots högkonjunktur finns en mängd problem som vi måste hantera och att det är tydligt att det behövs bättre prioriteringar. Jobb och välfärd måste gå före bidrag.

”Vi kommer satsa på 38,9 miljarder kronor på finansierade reformer på välfärdens kärna. Det gäller polis, skola, sjukvård och försvar. I detta ingår också 10 miljarder kronor i generella bidrag till kommuner för att börja klara av de långsiktiga demografiska effekter vi ser i den kommunala välfärdsekonomin. Vi utesluter inte att det kommer krävas mer än dessa 10 miljarder kronor”, sade Ulf Kristersson.

Han fortsatte:

”Men om detta ska vara möjligt måste vi hålla koll på bidragsutgifterna. Vi menar att om vi inte vill ha ökad andel skatt av BNP i svensk ekonomi och därmed göra det mindre lönsamt at arbeta så måste vi minska den samlade bidragskostnaden.”

Ladda ner hela budgeten här.