onsdag den 21 augusti

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

onsdag den 21 augusti

onsdag den 21 augusti

Publicerad 16 Feb 2018
Av: Jessica Rosencrantz

Moderaterna: Säkra och plogade vägar i hela Sverige

Sveriges vägnät är en grundstomme i vår infrastruktur och en förutsättning för jobb och tillväxt i hela landet. När vägarna blir sämre eller snöröjningen brister drabbas familjer och företag, och människor får svårare att få ihop livspusslet. Därför oroas vi av att regeringen nu kraftigt underinvesterar i våra vägar, med risker för både trafiksäkerhet och tillgänglighet.

Moderaterna välkomnar och står bakom riksdagens beslut att höja anslagen till järnvägsunderhåll med 47 procent under de kommande tolv åren. Samtidigt är det bekymrande att regeringen bara ökade anslagen till vägunderhåll med sju procent för samma period. Det är alldeles för lite. Och det är även värt att påminna om att resurser för vinterväghållning tas från denna pott under årets kallare månader.

Konsekvensen av att regeringen Löfven försummar det svenska vägnätet blir, enligt Trafikverket, att vägar runt om i vårt land kommer försämras under det närmaste decenniet. Värst drabbade blir  vägarna i lands- och glesbygd. Trafikverket betonar att vi riskerar att bygga upp en underhållsskuld på vägsidan.

Regeringens nedprioritering av vägunderhållet sker samtidigt som man beslutat att sänka hastigheten på ett stort antal vägar runt om i landet med hänvisning till trafiksäkerhet. Det är orimligt att hastigheten ska sänkas för att regeringen inte vill satsa tillräckligt på vägunderhåll. Agerandet är än värre givet att regeringen, genom Trafikverket, nu aktivt avsäger sig underhållsansvaret för vägsträckor runt om i landet som staten tidigare tagit hand om.

Moderaterna tar ansvar för vårt vägnät och investerar totalt sex miljarder kronor mer än regeringen på våra vägar fram till 2029, eller en halv miljard kronor mer per år. Vår politik skulle innebära ökade resurser till både vägunderhåll och snöröjning.

Nollvisionen om att ingen ska dödas eller allvarligt skadas i trafiken har brett stöd i Sverige. En sak är säker: försämrad vägstandard och bristfällig snöröjning bidrar inte till ökad trafiksäkerhet, utan det motsatta.

Moderaterna vill utveckla vårt vägnät, inte låta det förfalla. Morgondagens bil kan vara klimatneutral och drivas av biobränslen eller el, men måste fortfarande ha bra vägar att köra på. Vi ställer inte olika trafikslag mot varandra och vi lovar högre anslag till vägunderhåll än regeringen. På så sätt tar vi ansvar för jobb, tillgänglighet och konkurrenskraft i hela Sverige.

Jessica Rosencrantz, trafikpolitisk talesperson (M)

Av: Jessica Rosencrantz