tisdag den 31 mars

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

Meny

Om Medborgaren

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Tipsa oss!

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Donera

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Kontakt

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Om cookies

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Integritetsskydd

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

tisdag den 31 mars

Publicerad 29 Sep 2019

Moderaterna satsar 4 gånger så mycket som regeringen på rättsväsendet

I fredags presenterade Ulf Kristersson och Johan Forssell Moderaternas budgetsatsningar på rättsväsendet. Partiet lägger fyra gånger mer pengar på rättsväsendet än regeringen, varav mest pengar går till att förstärka polisen.

Det grova våldet har nått historiskt höga nivåer i Sverige. Sprängningarna i Sverige har ökat med 43 procent, och hittills i år har det skett 214 skjutningar. Regeringen har uppenbart inte den krisinsikt som krävs för att kunna knäcka gängen och gängkriminaliteten.

Moderaternas samlade satsningar på rättsväsendet uppgår till totalt 3,2 miljarder kronor år 2020. Det är 2,5 miljarder kronor mer än vad regeringen och stödpartierna satsar i sin budget.

Kraftfull satsning på polisen

I Moderaternas budget avsätts 2 miljarder kronor för att förstärka polisen. Det handlar om särskilda satsningar på att återrekrytera poliser som nyligen gått i pension eller slutat av andra skäl, att anställa administrativ personal som ska avlasta polisen och att anlita 2 000 statliga ordningsvakter som kan bidra till trygghet på gator och torg.

Det handlar också om satsningar på skärpt gränskontroll, satsningar på nationellt forensiskt centrum och en fyrdubbling av resurserna för polisens kameraövervakning.

Stora satsningar på Åklagarmyndigheten, Sveriges Domstolar, Kriminalvården och SÄPO

Moderaterna avsätter också ytterligare 1,2 miljarder för att stärka upp hela rättsväsendet. Det handlar om pengar till Åklagarmyndigheten för att möjliggöra fler åklagare, så att fler utredningar ska kunna klaras upp.

Partiet avsätter också stora pengar till Domstolsverket. Syftet är att domstolarna ska kunna klara av allt fler ärenden, i takt med att polisens brottsuppklarning förbättras. Så att domstolarna kan bedriva sin verksamhet på ett effektivt och rättssäkert sätt.

Moderaterna satsar också på pengar på Kriminalvården för att kunna bygga ut dagens häkten och anstalter, i ljuset av den stora platsbrist som finns i dag.

Slutligen satsar Moderaterna mycket resurser på att förstärka Säkerhetspolisens arbete förebygga, förhindra och upptäcka terroristbrottslighet.