torsdag den 18 juli

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

torsdag den 18 juli

torsdag den 18 juli

Publicerad 08 Apr 2019

Moderaterna ska ta fram världens bästa integrationspolitik

Sverige har en integrationskris. Moderaterna tillsätter nu en integrationskommission med syfte att presentera konkreta mål och reformer för att skapa världens bästa integrationspolitik. Ulf Kristersson ska leda kommissionens arbete, i kommissionen ingår bland annat Mauricio Rojas och Alice Teodorescu. 

Sverige har under de senaste åren beviljat cirka 1,6 miljoner uppehållstillstånd. Många av dessa personer har tagit sig in i det svenska samhället, och ansträngt sig för att skapa ett bättre liv för sig själva och sin familj. Invandngen har bidragit till utveckling av Sverige.

Samtidigt så ser vi stora integrationsproblem i Sverige. Arbetslösheten bland invandrare är genomgående mycket högre än för inrikes födda. Vi har stora problem med segregation på bostadsmarknaden, i skolan och på andra samhällsområden, som leder till en uppdelning av det svenska samhället.

Den misslyckade integrationen tar sig, enligt Moderaterna, tydligast i uttryck i form av den grova gängkriminaliteten, samt den familj- eller klanbaserade brottsligheten. Men också genom det utanförskap som präglar många av våra större städers förorter, med bidragsberoende, dåliga skolresultat och bristande språkkunskaper.

Moderaterna tillsätter en integrationskommission

Moeraterna menar att Sverige behöver ta sig samman, och vända på alla stenar och vara öppna för genomgripande förslag när det gäller integrationen. Därför tillsätter Moderaterna nu en integrationskommisson. Något som partiet redan aviserade i valrörelsen, och hade velat genomföra i regeringsställning om partiet nådde dit.

Integrationskommissionen kommer bestå av ledande företrädare för Moderaterna, men kommissionen kommer även bjuida in ledande forskare, samhällsdebattörer och fristående experter i arbetet. Kommissionen ska ta del av erfarenheter från det svenska samhällslivet, men även göra internationella utblickar i syfte att hitta goda exempel.

Kommissionen kommer att löpande presentera sina resultat samt leverera en slutrapport med konkreta politiska förslag våren 2020. Reformerna ska vara utformade på ett sådant sätt att de snabbt ska kunna genomföras av riksdag och regering.

 

Arbetsgruppen

Ulf Kristersson, partiledare (ordförande)
Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson
Kristina Axén Olin, utbildningspolitisk talesperson
Erik Bengtzboe, arbetsmarknadspolitisk talesperson
Niklas Borg, kommunstyrelsens ordförande, Linköping
Anna Jähnke, regionråd, Region Skåne
Alicja Kapica, oppositionsråd, Sundsvall
Parisa Liljestrand, kommunstyrelsens ordförande, Vallentuna

Expert- och referensgrupp

Susanne Ackum, arbetsmarknadsexpert, tidigare generaldirektör IFAU, tidigare statssekreterare i Finansdepartementet
Callis Amid, rådgivare i förändringsledning, Afghanistanveteran och föreläsare
Eli Göndör, fil. dr. i religionshistoria, författare och skribent
Martin Lorentzon, grundare Spotify
Gunilla von Platen, grundare Xzakt
Mauricio Rojas, docent i ekonomisk historia

Sekretariat

Maria Mikkonen, politiskt sakkunnig, Moderaternas riksdagskansli
Karin Sedvall, politiskt sakkunnig, Moderaternas riksdagskansli