måndag den 9 december

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

måndag den 9 december

måndag den 9 december

Publicerad 12 Apr 2019

Moderaterna ska ta revansch i EU-valet

Moderaterna har presenterat sin Europavalskampanj. Huvudbudskapet är trygghet – partiet ska göra Sverige och Europa tryggare. Stöldligor ska stoppas, Europa ska ha bättre koll på sina gränser och stora satsningar ska göras på klimatsmart kärnkraft.

Moderaternas motståndare är samhällsproblemen, inte andra partier. Många av lösningarna till dagens samhällsproblem, finns inom Europasamarbetet, berättar Moderaternas partisekreterare, Gunnar Strömmer.

– Moderaternas motståndare är alltid samhällsproblemen. Och när problemen är gemensamma så är mer Europasamarbete lösningen. Därför ska vår valrörelse fokusera på sakfrågor och konkreta reformer. Genom insatser både här hemma och på Europanivå så kan vi göra Sverige tryggare, säger Gunnar Strömmer.

Gränsöverskridande brottslighet ska bekämpas

Trygghet är Moderaternas huvudbudskap i deras Europavalskampanj. En bärande del i det är att partiet vill satsa stort på att bekämpa den gränsöverskridande brottsligheten. EU har idag en egen polisbyrå, Europol, som hjälper medlemsländerna att bekämpa brott och utbyta information om olika kriminella aktörer.

Europol har idag cirka 100 brottsanalytiker, som är bland de mest välutbildade i Europa, som sysslar med att bekämpa den gränsöverskridande brottsligheten. Moderaterna vill genomföra stora satsningar på Europol, genom att ge de mer resurser och ökade befogenheter.

– Europol ska lägga full kraft på att bekämpa den organiserade brottsligheten. Vi vill ge Europol mer resurser, och stärkta befogenheter. Det krävs mer och enklare utbyte av information, för att spåra och lagföra kriminella, säger Tomas Tobé.

Åtgärder för att stoppa internationella stöldligor

Ett växande problem i Europa är utländska stöldligor som missbrukar den fria rörligheten. De stjäl bland annat båtmotorer och bildelar. De står nu mera för en majoritet av alla bostadsinbrott i Sverige.

– Vissa ligor har till och med specialiserat sig på att lura äldre, särskilt någon som precis har blivit änka eller änkeman. Det är fullständigt avskyvärda brott. Om utländska stöldligor blir dömda för brott i Sverige så ska det också vara förenat med utvisning. Då kan vi nämligen neka dem inresa i Sverige igen, säger Tomas Tobé

Kärnkraften ska byggas ut

Moderaterna vill dubbla EU:s satsningar på kärnkraft. Partiet menar att EU behöver klimatsmart el, i stället för smutsig kolkraft och rysk gas. Partiet vill också fördubbla resurserna till till EU:s program för kärnkraftsforskning (Euroatom). Det kan påskynda fjärde generationens kärnkraft: nya kärnkraftverk som kan leverera hållbar energi, utan att lämna efter sig avfall som är farligt under lika lång tid som i dag.

– En modern klimatpolitik handlar alltså inte om att snabbavveckla kärnkraften. Den handlar om att fortsätta driva på för mer av förnybart och mer av kärnkraft, konstaterar Tomas Tobé.

En rättvis och stram invandringspolitik

När Tomas Tobé höll sitt tal på Moderaternas Sverigemöte i Karlstad och pratade om Moderaternas Europavalskampanj, ägnade han tid åt den Europeiska invandringspolitiken. En politik som inte fungerar, och enligt Tobé, varken är rättvis eller rättssäker. Han påpekade att det idag i praktiken är människosmugglare som avgör vilka som får söka asyl i Europa.

– Det är svåra frågor. Det finns målkonflikter. Men det är inte en hållbar situation. Invandringspolitiken måste förändras i grunden, säger Tomas Tobe och utvecklar:

-Vi ska ha koll på Europas yttre gräns. Vi måste veta vilka personer som faktiskt kommer till Europa. Rätten till asyl borde prövas direkt vid den yttre gränsen. Det ska ske rättssäkert, värdigt och snabbt.