fredag den 29 maj

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

Meny

Om Medborgaren

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Tipsa oss!

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Donera

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Kontakt

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Om cookies

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Integritetsskydd

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

fredag den 29 maj

Publicerad 27 Mar 2018

ALLIANSEN ÖVERENS: VISSA GRUNDLAGSÄNDRINGAR BÖR STOPPAS

Förslaget om ändringar i grundlagarna har diskuterats flitigt de senaste veckorna. Moderaterna står inte längre bakom den del av förslaget som rör domssamlingar. Alliansen är istället överens om tillsätta en ny utredning. Skälet är att särskild försiktighet måste iakttas när det rör sig om grundlagsändringar.

Moderaternas Hanna Westrin träffade Andreas Norlén, ordförande i konstitutionsutskottet och Tobias Billström, gruppledare för Moderaterna, för att fråga dem om varför moderaterna ändrat uppfattning.

Andreas, vill du sammanfatta vad det här förslaget handlar om?

”För några år sedan började det växa fram digitala tjänster, till exempel Lexbase som innebär att man kan kolla upp om andra människor är dömda för brott.

Det här har fört med sig betydande integritetsproblem för dömda personers möjlighet att återkomma till ett normalt liv efter avtjänat straff, för deras anhöriga men också för brottsoffren.

Därför tillsatte Alliansregeringen en utredning för att se över reglerna och utredningen föreslog att man skulle kunna förbjuda publicering av den här typen av brottsregister på internet”

Står Moderaterna bakom det här förslaget?

”Nej, det gör vi inte längre.

Vi har under en längre tid försvarat förslaget och stått upp för det därför att vi ser de integritetshot som den här typen av söktjänster medför.

Men det har kommit fram så många synpunkter och så mycket kritik när det gäller avgränsningen av lagstiftningen, när det gäller tillämpningen av lagstiftningen, att vi bedömer att det inte går att reda ut under den riksdagsbehandling som nu pågår.

Därför menar vi att lagförslaget i den här delen inte bör bifallas, utan att en ny utredning istället tillsätts.”

Det här förslaget har fått väldigt mycket kritik, i synnerhet i sociala medier. Tobias, hur förhåller ni er till det?

”Det är väldigt viktigt inom politiken att man står trygg i sina egna ståndpunkter och sina värderingar framför allt.

Men man får inte vara rädd för att ändra sina ståndpunkter när det dyker upp kritik som är berättigad. Och, det finns berättigad kritik i det här sammanhanget, bland annat mot det faktum att vi kan notera att det finns ett rättviseperspektiv i det här sammanhanget.

Varför ska billiga tjänster kunna stoppas för vanligt folk, samtidigt som en elit av jurister och journalister har tillgång till rättsdatabaser mot en abonnemangsavgift. Sådana saker måste man reflektera över.

Sedan är det väldigt viktigt för oss moderater att man behandlar lika fall lika. Det är en angelägen och betydelsefull princip inom juridiken. Då känns det inte bra att vi i det här sammanhanget får en uppdelning där journalistiska aktörer bedöms olika.”

Syftet med grundlagsändringarna var att skydda den personliga integriteten, vad händer med den nu Andreas?

”Det är precis som du säger, att det är viktigt för oss moderater att värna enskilda människors integritet.

Gösta Bohman var en av de första som pekade på riskerna med stora datorbaserade personregister.

Men vi ser också att det är viktigt när vi gör grundlagsändringar, att de är stabila, noga genomarbetade och att de inte kan kritiseras på det breda sätt som nu sker.

Därför menar vi att det behövs en ny utredning för att hitta en ny och bättre balans mellan integritetsintresset, intresset av en vid tryck- och yttrandefrihet och intresset av rättssäkerhet”.

Men om jag förstår det här rätt så kommer företag eller tjänster som Lexbase att kunna finnas kvar. Är inte det ett misslyckande för den personliga integriteten?

”Jag tror att det är viktigt, som politiskt förtroendevald, att man är redo att lyssna på argument i en saklig diskussion. Här har det förts en omfattande debatt, det har kommit fram saklig kritik som vi har diskuterat här en liten stund och då måste man vara beredd att ta ett steg tillbaka och ompröva.

Sedan innebär det tyvärr att vi kortsiktigt inte kommer att kunna stärka skyddet för enskildas integritet på det sätt vi hade hoppats.

Det är därför vi säger att vi får göra en ny utredning och förhoppningsvis återkomma med bättre förslag”

Det här handlar som sagt om ändringar i grundlagen och nu ställer ni er emot det här förslaget. Tobias, vad tycker du krävs för att man ska kunna ändra i grundlagen?

”Det finns ett väldigt viktigt integritetsintresse i den här diskussionen och det måste vi ta på stort allvar. Det måste man alltid göra när man diskuterar ändringar i grundlagen.

Jag vill gärna slå fast här, när vi nu pratar om detta, att vi som parti inte vill bidra till att vi hugger en sten som sedan omintetgör hela katedralbygget. Det vore fjärran för oss och det är det som har lett oss till det här ställningstagandet”

Om vi inte ska omintetgöra den här katedralsbyggnaden, vad vill göra istället Andreas?

”Vi har sagt att vi vill se en ny utredning och den utredningen måste fokusera på några viktiga frågor.

Dels är det centralt att tydliggöra avgränsningen, alltså vad ska skyddas av grundlagarna och vad ska inte skyddas.

Förslaget har fått en del kritik för att de ord man använder i lagtexten uppfattas som vaga. Där finns ett problem och där finns ett behov av att tydliggöra exakt var gränserna ska gå.

”Vi menar att utredningen måste ha ett tydligt medborgar- och rättviseperspektiv.”

”Man ska inte göra skillnad på folk och folk, man ska behandla alla journalistiska aktörer lika”

”Vi tycker också att man behöver överväga om reglering kan vara ett alternativ till raka förbud mot vissa register. Icas kundregister omges av en mängd regler för att skydda kundernas integritet, medan däremot de här söktjänsterna med brottmålsdomar inte är reglerade över huvud taget. Det menar vi är en orimlig situation.

Därför bör den här utredningen titta både på möjligheten att reglera och möjligheten att förbjuda, men framför allt göra det inom ramen för ett medborgar- och rättviseperspektiv som ser till att vi får en reglering som är stabil och som uppfyller alla rättssäkerhetens krav”