fredag den 25 maj

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

Meny

Om Medborgaren

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Tipsa oss!

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Donera

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Kontakt

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Om cookies

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Integritetsskydd

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

fredag den 25 maj

Publicerad 17 Feb 2018

Moderaterna: Stoppa kompetenutvisningarna

Alliansen öppnade upp Sverige för arbetskraftsinvandring genom en omfattande reform 2008, men nu måste vi ta ytterligare steg och ställa om till en politik som uttalat lockar hit internationell högkvalificerad arbetskraft och expertis, skriver partisekreterare Gunnar Strömmer och Johan Forssell, migrationspolitisk talesperson, på DI Debatt.

Sverige är ett litet land som kan stoltsera med stora exportföretag, innovativa start-ups och framgångsrika it-bolag. För att vi ska fortsätta vara framgångsrika krävs rätt förutsättningar för företag att växa och utvecklas. Vår internationella konkurrenskraft bygger på att fler företag kan rekrytera och behålla högkvalificerad arbetskraft från både Sverige och andra länder.

Tillväxtverkets statistik visar att sju av tio företag vill växa, men hindras av kompetensbrist. Den bilden bekräftas även av Arbetsförmedlingen, som pekat på en alltmer utbredd brist på kvalificerad arbetskraft. Enligt Världsbankens Global Competitiveness Report är det svenska företagsklimatet ett av världens bästa, men när det gäller förmågan att attrahera och behålla talanger så ligger Sverige sämre till.

Under senare år har många absurda fall av så kallade kompetensutvisningar uppmärksammats, senast på nyhetsplats i DI den 15/2. Migrationsverket har satt i system att utvisa arbetskraftsinvandrare för minsta avvikelse från försörjningskrav eller kollektivavtal. Men läget har ändrats genom dels två färska domar från Migrationsöverdomstolen, dels nya lagändringar som drivits fram av Alliansen i riksdagen: minsta misstag eller avvikelse ska inte leda till utvisning, utan det ska göras en helhetsbedömning. Nu återstår för Migrationsverket att ändra sina rutiner.

Att inte utvisa kompetent utländsk arbetskraft för småsaker är en hygienfaktor – Sverige måste rimligen ha en avsevärt högre ambitionsnivå än så. Det handlar om att ställa om till en politik som uttalat bejakar arbetskraftsinvandring och har ett offensivt syfte att locka hit internationell högkvalificerad arbetskraft och expertis. I artikeln lyfter Strömmer och Forsell tre förslag:

  1. Talangvisum för högkvalificerad arbetskraft med flera

I dag måste personer som vill arbeta i Sverige ha en anställning innan de kan resa hit för att arbeta. Det kan vara förenat med svårigheter att genomgå en anställningsprocess från ett annat land även i de fall då det är högkvalificerad arbetskraft som vill komma hit för att söka jobb. Moderaterna vill därför införa särskilda talangvisum för denna grupp.

2. Minska byråkratin och korta handläggningstiderna

En effektiv tillståndsprocess är avgörande för Sveriges förmåga att attrahera talanger från andra länder. Då måste tiden från ansökan till beslut om att man får möjlighet att arbeta i Sverige vara väsentligt kortare än i dag.

3. Marknadsför karriärmöjligheterna i Sverige

För att locka talanger till Sverige krävs vidare att de karriärmöjligheter som Sverige erbjuder aktivt görs kända internationellt. Detta görs redan i hög grad av länder som konkurrerar med Sverige om internationell topptalang. Därför vill vi ge Svenska institutet ett särskilt uppdrag att marknadsföra karriär- och utvecklingsmöjligheterna i Sverige utomlands.