måndag den 9 december

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

måndag den 9 december

måndag den 9 december

Publicerad 25 Jun 2019

Moderaterna tog initiativ till riksdagsdebatt om gängkriminalitet – men regeringen ville prata om andra saker

I dag debatterade riksdagen den växande gängkriminaliteten, på begäran av Moderaterna. Moderaternas rättspolitiska talesperson, Johan Forssell, presenterade konkreta reformer för att bekämpa gängkriminaliteten, samtidigt som han ställde regeringen till svars för att de underlåtit i att agera i den här frågan.

– Moderaterna har begärt den här debatten mot bakgrund av gängkriminaliteten, och det grova våldet som följer i dess spår, håller på att förändra Sverige i grunden. Uppgörelser utanför förskolor, skjutningar på öppna platser mitt i folkträngseln, och sprängningar inne i flerbostadshus, så inledde Johan Forssell sitt första anförande i debatten.

I dag är det 60 områden i Sverige som klassas som särskilt utsatta. Narkotikahandel bedrivs på öppen gata, handgranater och sprängmedel används i uppgörelser mellan kriminella och i attacker mot polisen. Parallella samhällstrukturer håller på att växa fram, som på allvar hotar samhällskontraktet, beskrev Johan Forssell.

Sedan fortsatte Johan Forssell med att beskriva Moderaternas åtgärder för att komma till rätta med dessa mycket allvarliga samhällsproblem. Se dessa åtgärder längst ner i artikeln.

Efter att ha redogjort för en rad reformer som Moderaterna vill få plats, så valde Johan Forssell att vända sig till regeringen som han menar helt saknar insikt om problemens omfattning, samt konkreta förslag för att vända den här utvecklingen.

– Det räcker helt enkel inte med att inrikesminister Mikael Damberg åker ut och gör några snabba TV-intervjuer på platser där det nyss har skjutits eller sprängts. Därför att, vad svenska folket förväntar sig just nu, det är tydliga reformer och politisk handlingskraft, konstaterade Johan Forssell och tillade med eftertryck:

– Kriminella gäng får inte tillåtas gripa tag i utsatta förorter, slå klorna i butiksinnehavare, dra in barn och ungdomar i kriminalitet och missbruk. Att människor i det här landet vaknar till ljudet av bomber som sprängs i bostadsområden, eller oroas för att barnen ska träffas i korselden från de kriminella gängens skjutningar. Det får aldrig bli ett nytt normalläge.

Efter Johan Forssells anförande blev det repliker. Men det var ingen som tog repli,  i sak, för att diskutera de förslag som Johan Forssell och Moderaterna har lagt fram, utan de ville i stället kritisera att Moderaterna drivit på för att underlätta för laglydiga jägare och sportskyttar. Så här kommenterar Johan Forssell detta i efterhand:

– Det ena regeringspartiet håller brandtal mot jägare och sportskyttar. Det andra orkar inte ens ta egna repliker. En passande illustration av regeringens trötthet i rättspolitiken just nu, skrev han på Twitter efter debatten.

Moderaternas reformer för att bekämpa gängkriminaliteten (som Johan Forssell beskrev i debatten)

  • Kraftiga satsningar på fler poliser

Moderaterna har tidigare presenterat omfattande satsningar på fler poliser, däribland en särskild lönesatsning för att se till att färre lämnar sin anställning som polis och för att attrahera fler att bli poliser.

  • Fördubblade straff för gängkriminella

Moderaterna har också föreslagit en särskild gängbestämmelse, det vill säga ett fördubblat straff för den som begår ett gängrelaterat brott. Partiet har också föreslagit särskilda visitationszoner, vilket innebär att polisen i vissa områden ska få bättre möjlighet till visitation.

  • Slopad mängdrabatt och avskaffad ugndomsrabatt 

Idag får den som döms för flera brott, under samma rättegång, en rabatt på det totala straffet. Den vill Moderaterna avskaffa, så att kriminella kan ställas till svars för de brott de har begått.

Moderaterna vill också avskaffa ungdomsrabatten, som innebär att vuxna mellan 18-21 år får nedsatta straff, endast på grund av sin ålder.

  • Begränsa villkorlig frigivning och utvisa fler utländska medborgare som begår brott i Sverige

Den som avtjänar ett tidsbestämt fängelsestraff friges i dag som regel villkorligt efter två tredjedelar av strafftiden. Moderaterna. vill begränsa möjligheten till villkorlig frigivning. Villkorlig frigivning ska endas ske undantagsvis och tidigast efter tre fjärdedelar av strafftiden i stället för som nu efter två tredjedelar av strafftiden.

Fler utländska medborgare som begår brott i Sverige ska utvisas till sina hemländert

  • Straffen bör skärpas för den som ertappas med sprängmedel på allmän plats

 

  • Övervakningskameror bör omedelbart sättas upp på platser där det finns risk för nya sprängdåd.