fredag den 25 maj

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

Meny

Om Medborgaren

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Tipsa oss!

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Donera

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Kontakt

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Om cookies

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Integritetsskydd

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

fredag den 25 maj

Publicerad 09 Jan 2018
Av: Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson.

Moderaterna: Vi rustar Sverige för framtiden

Om regeringen inte klarar sin optimistiska arbetslöshetsprognos, kan det försvaga de offentliga finanserna med 6 miljarder visar nya siffror från Riksdagens utredningstjänst. Nu krävs en stramare ekonomisk politik, en integrationspolitik för fler i arbete och en stärkt arbetslinje, skriver Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson på DN Debatt.

En stark internationell konjunktur, rekordlåg ränta och en svag ränta lyfter nu den svenska ekonomin. Tillväxten är god, sysselsättningen ökar och Sverige drar fortfarande nytta av alliansregeringens reformer som minskat förtidspensioneringen och gjort det mer lönsamt att arbeta. Samtidigt är bostadsmarknaden i behov av reformer och politiska risker i USA och Kina skapar en långsiktig osäkerhet. Sverige kan inte heller leva på strukturreformer som genomfördes under nittiotalskrisen och alliansregeringen, skriver Kristersson och Svantesson på DN Debatt.

Samtidigt sysselsätter sig den svenska regeringen med ljusa prognoser för sysselsättning och integration. Lyssnar man på regeringen kan man få intrycket av att den goda internationella konjunkturen kommer vara för evigt. Vi vet att så inte är fallet. Sverige måste rusta för den nedgång som förr eller senare kommer, skriver Kristersson och Svantesson på DN Debatt.

Idag kan vi presentera nya ekonomiska bedömningar baserade på siffror från Riksdagens utredningstjänst, som visar hur högre arbetslöshet riskerar att slå mot stabiliteten i de offentliga finanserna. Om arbetslösheten blir 6,5 procent som de flesta bedömare tror, istället för regeringens bedömning på 6 procent, så skulle det innebära 20 000 fler arbetslösa och en försvagning av de offentliga finanserna med 6 miljarder. Konjunkturinstitutet, Ekonomistyrningsverket och det Finanspolitiska rådet är också mycket kritiska till regeringens ekonomiska politik, skriver Kristersson och Svantesson på DN Debatt.

Vad gäller integrationen så skriver Kristersson och Svantesson att det idag tar åtta år innan ens hälften av de nyanlända har någon form av arbete. Det göder utanförskap och bidragsberoende, och förstör chanser till integration när invandrare aldrig får komma till sin rätt. Och när människor inte jobbar drabbar det i förlängningen välfärdens kärna. Det är resurser för vård, skola och omsorg som får stryka på foten, när arbetsföra lever på bidrag i stället för av arbete. Misslyckandet i integrationspolitiken bidrar också till att sysselsättningsutvecklingen generellt riskerar att vika nedåt.

Den viktigaste slutsatsen är att det behövs strukturåtgärder som stärker svensk arbetsmarknad, underlättar integrationen och gör de offentliga finanserna mindre sårbara. Det behövs en reformpolitik som fokuserar på jobb, krav på egen försörjning och fler vägar in på arbetsmarknaden. Därför behövs en stramare ekonomisk politik, en integrationspolitik för fler i arbete och minskat bidragsberoende och en stärkt arbetslinje, skriver Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson på DN Debatt.

Av: Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson.