måndag den 9 december

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

måndag den 9 december

måndag den 9 december

Publicerad 15 Jul 2019

Moderaterna vill avskaffa preskriptionstiden för allvarliga sexualbrott

Utsattheten för sexualbrott har ökat kraftigt de senaste åren. Samtidigt så har den tekniska utvecklingen gått snabbt framåt vilket gör att möjligheten att klara upp sexualbrott förbättrats betydligt. Moderaterna vill därför att preskriptionstiden för våldtäkt och allvarliga sexualbrott ska tas bort, så att fler brottsoffer kan få upprättelse.

Den nationella trygghetsundersökningen, som tas fram av Brottsförebyggande rådet BRÅ, visar att utsattheten för sexualbrott har ökat kraftigt de senaste åren. År 2018 ökade antalet våldtäkter, för tredje året i rad. Men det är svårt att förutsäga hur stor ökningen egentligen varit – då det finns ett stort mörkertal – då många brottsoffer inte väljer att anmäla sexualbrott. 

Vid sidan av den mycket allvarliga utvecklingen av antalet sexualbrott, har den tekniska och forensiska utvecklingen gått framåt, vilket nu gör det möjligt att klara upp fler sexualbrott. I dag kan det räcka med DNA från enstaka celler för att kunna få fram en DNA-profil som kan jämföras med DNA-spår eller andra personer. En DNA-träff kan utgöra en mycket stark bevisning och vara avgörande för en fällande dom. Från och med årsskiftet är det dessutom möjligt för polisen att använda sig av så kallad familjesökning, det vill säga att polisen kan söka på en oidentifierad gärningsmans DNA för att hitta dennes släktingar, i syfte att kunna identifiera och lagföra gärningsmannen. Den metoden användes bland annat i det så kallade Billdalsfallet där en 24 år gammal våldtäkt kunde klaras upp.

Trots att den tekniska utvecklingen har möjliggjort att det i dag går att lösa grova sexualbrott, som skedde för lång tid tillbaka sen, så preskriberas dessa brott efter ett antal år. Det innebär att åklagaren inte får rätt att driva ett brott till domstol om det förflutit en viss tid, då lagen bygger på antagandet att det kan vara svårt att bevisa ett brott efter lång tid.  I dag preskriberas en våldtäkt efter 10 år och en grov våldtäkt efter 15 år. Moderaterna är starkt kritiska till detta och vill avskaffa preskriptionstiden för våldtäkt och allvarliga sexualbrott:

–  Våldtäkt är ett fruktansvärt brott och om vi med modern teknik kan lösa fler våldtäkter och ge fler brottsoffer upprättelse så ska inte de här preskriptionsreglerna stå i vägen för det. De gärningsmän som begår allvarliga sexualbrott ska inte komma undan, säger Moderaternas rättspolitiska talesperson Johan Forssell.

Moderaterna vill dessutom tillsätta en utredning med uppdrag att göra en total översyn av bestämmelserna om preskription av brott. Partiet menar att det kan finnas skäl att ta bort, eller förlänga, preskriptionstiden även för andra brott. Anledningen till att Moderaterna vill se över preskriptionsreglerna är att de är gamla, att den tekniska och forensiska utvecklingen gått framåt, samt synen på brott mot person förändrats. 

– Det finns starka skäl att se över preskriptionsreglerna. Vi måste göra allt som står i vår makt för att ge brottsoffren den upprättelse de förtjänar, avslutar Johan Forssell.