onsdag den 27 maj

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

Meny

Om Medborgaren

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Tipsa oss!

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Donera

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Kontakt

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Om cookies

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Integritetsskydd

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

onsdag den 27 maj

Publicerad 05 Sep 2019

Moderaterna vill reformera Sveriges bistånd

I dag meddelade Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson för Moderaterna, att Moderaterna vill reformera Sveriges bistånd. Enprocentmålet för biståndet ska avskaffas och ersättas med en biståndsram. Partiet menar att biståndet måste fokusera på kvalitet istället för kvantitet, och att kostnaderna för biståndet inte kan fortsätta öka i en tid med stora akuta samhällsproblem i Sverige.

Dagens enprocentmål för biståndet gör att kostnaderna för svenskt bistånd kommer fortsätta att öka de kommande åren. Samtidigt kommer polisen, sjukvården och kommunerna behöva stora resurstillskott de kommande åren. Då måste man prioritera i de offentliga finanserna och Moderaterna menar att det är ohållbart att biståndet har tredubblats på tjugo år. I dag avsätter Sverige mer pengar på bistånd, jämfört med vad vi lägger på flera andra viktiga utgiftsområden, exempelvis polismyndigheten eller våra högskolor och universitet.

Moderaterna menar därför att enprocentsmålet bör slopas. I stället bör riksdagen vart fjärde år slå fast en fyraårig biståndsram, som anger hur mycket pengar Sverige ska avsätta för bistånd. Detta liknar det sätt som riksdagen hanterar resurserna till andra politikområden såsom försvaret, forskning och infrastruktur. Det skulle förbättra förutsättningarna att planera och strukturera biståndet.

Förslaget som Moderaterna presenterat innebär att Sveriges bistånd kommer uppgå till cirka 42,5 miljarder per år, de kommande fyra åren.  Då ligger Sverige klart över FN:s biståndsmål, och Sverige kommer fortsatt vara en av de största givarna.

Resurserna ska prioriteras till områden där Sverige kan bidra med tydligt mervärde, där lösningarna per definition är globala och där vi vet att just bistånd kan göra skillnad.

– Vi ska hjälpa människor i världen, men vi behöver också prioritera de behov vi har i Sverige, säger Elisabeth Svantesson.

Reformen av biståndet är ett resultat av det politikutvecklingsarbete som pågått under året, och är en del av den utrikespolitiska plattform som kommer att presenteras på partistämman i oktober.