måndag den 9 december

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

måndag den 9 december

måndag den 9 december

Publicerad 26 Jul 2019

Moderaterna vill tillåta altruistiskt surrogatmoderskap

Fler barn borde få växa upp i kärleksfulla familjer. Föräldraskapet handlar om att ge barnet kärlek, trygghet och omsorg – oberoende av hur barnet blivit till eller föräldrarnas sexuella läggning. Moderaterna vill tillåta altruistiskt surrogatmoderskap i Sverige.

De senaste åren har möjligheten för ofrivilligt barnlösa att bli föräldrar, förbättrats betydligt. Inte minst genom möjligheten för ensamstående kvinnor att genomgå assisterad befruktning – en fråga som Moderaterna varit drivande i. Partiet menar att det är barnets bästa som är det viktigaste att ta hänsyn till när det gäller utvidgade möjligheter för fler att bli föräldrar.

Camilla Waltersson Grönvall är socialpolitisk talesperson för Moderaterna, hon menar att ansvarsfulla vuxna som vill bli föräldrar, ska ges stöd till det så långt det är möjligt. Camilla Waltersson Grönvall betonar vidare att det viktiga i föräldraskapet är att ge barnet kärlek, trygghet och omsorg – oavsett om föräldrarna lever i en relation eller inte, hur barnet blev till, eller vilken sexuell läggning föräldrarna har.

– Lyckan att få uppleva att vara förälder är något väldigt djupt och starkt hos de flesta människor. Kärleken till ett barn är något av det starkaste man kan uppleva. Sorgen över att inte kunna få ett eget barn har jag den största förståelse och medkänsla för och som mamma till tre barn önskar jag alla som vill att få uppleva den glädjen och kärleken, säger Camilla Waltersson Grönvall.

Moderaterna vill därför tillåta altruistiskt surrogatmoderskap i Sverige. Kvinnan har rätt till sin kropp och ska ha friheten att kunna hjälpa en anhörig eller vän genom surrogatmoderskap, menar Camilla Waltersson Grönvall.

– Som kvinna blir jag upprörd över att jag inte förväntas kunna fatta beslut och ta ansvar för om jag vill vara del i ett värdmödraskap. Vi vill att altruistiskt surrogatmoderskap ska tillåtas i Sverige. Lagstiftningen behöver utvecklas i takt med samhällsutvecklingen. Alla barn och familjer i Sverige ska ha en trygg rättslig situation.

Stärkt ställning för personer i Sverige som är födda genom surrogatmoderskap

Det finns i dag många barn runt om i Sverige som är födda genom surrogatmoderskap utomlands. Camilla Waltersson Grönvall menar att lagstiftningen måste ändras så att dessa barn får samma rättsliga ställning som barn som är födda i Sverige.

– De senaste åren har det kommit till fler barn i Sverige via surrogatmoderskap som skett utomlands, jämfört med antalet internationella adoptioner. Internationella adoptioner kringgärdas av många regler, medan surrogatmoderskap inte har någon rättslig reglering. Det är både orimligt och omodernt, säger hon och fortsätter:

– Idag ser vi hur familjer vars barn kommit till genom surrogatmoderskap utomlands ofta får stora svårigheter när det handlar om rätt till föräldrapenning, eller vad som händer vid sjukdom och olycksfall. Det kan vi aldrig acceptera. Lagstiftningen måste ändras så att dessa familjer får samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter som alla andra familjer i vårt land.