fredag den 29 maj

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

Meny

Om Medborgaren

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Tipsa oss!

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Donera

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Kontakt

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Om cookies

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Integritetsskydd

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

fredag den 29 maj

Publicerad 15 Okt 2019

Moderaternas eftervalsanalys, Europaparlamentsvalet 2019: ”Sakfrågorna slog kulturkriget”

Moderaterna gick fram med 3 procentenheter i Europaparlamentsvalet 2019. Partiet är nu näst största parti i Europaparlamentet. Idag presenterade Moderaternas eftervalsanalysgrupp sin analys av valet. Medborgaren träffade Jessika Roswall, ordförande för eftervalsanalysgruppen för Europaparlamentsvalet, för att höra vilka slutsatser gruppen dragit av valresultatet.

Sedan 1995 har Moderaterna i samtliga val till Europaparlamentet, backat eller misslyckats. Men i EP-valet 2019 skedde ett trendbrott, då partiet ökade med tre procentenheter jämfört med EP-valet 2014. Innan valet satt Moderaternas partistyrelse upp tre mål för det kommande valet: att partiet skulle nå ett högre valresultat än 2014, att partiet skulle vinna ytterligare ett mandat i Europaparlamentet och att partiet skulle lyckas mobilisera moderata sympatisörer att rösta på Moderaterna. Samtliga mål uppnåddes.

– Det här valresultatet är ett positivt trendbrott och det har varit ett nöje för oss i gruppen att analysera det. Om man ska peka på en enskild faktor som gjorde att Moderaterna lyckades vända trenden och öka i EP-valet är det att partiet inte fortsatte i gamla hjulspår utan gjorde hemläxan från tidigare val, säger Jessika Roswall

– Partiet har särskilt dragit lärdom av erfarenheten från tidigare EP-valrörelser att det krävs att kandidaterna jobbar tillsammans och att det finns en tydlig huvudkandidat som profileras gentemot väljarna. Vi har sett i vår analys att väljarna uppskattade att Moderaterna fokuserade på sin egen politik i detta val och inte på smutskastning av andra partier, fortsatte Jessika Roswall.

Lärdomar

Eftervalsanalysgruppen drar fyra övergripande slutsatser om varför Moderaterna gick så starkt framåt i EP-valet 2019. Den första handlar om att partiet valde att fokusera på sakfrågor i kampanjen, och överlät ”kulturkriget” till andra partier. Det lönade sig. I EP-valet 2019 slog sakfrågorna kulturkriget.

– Moderaterna måste våga prioritera att prata sakpolitik i framtida valrörelser. Det är vår hemmaplan och det är också när vi pratar om politiska förslag som våra värderingar och vår ideologi konkretiseras och blir begriplig för människor, säger Jessika Roswall.

– En ytterligare lärdom från den här valrörelsen är att det var viktigt att fokusera på en huvudkandidat för att få nationellt genomslag. Huvudkandidaten får då möjlighet att dagligen medverka i media för att prata sakfrågor, vilket i sig var en framgångsfaktor. Men det behövs också ett team med kandidater som arbetar tillsammans för att genomföra en framgångsrik valrörelse, fortsatte Jessika Roswall.

En tredje lärdom är att partiets operativa valledning i denna valrörelse var slimmad och snabbfotad. Detta resulterade i ett effektivt beslutsfattande och god leverans i hela kampanjen.

– Dagens politiska landskap kräver en hög förmåga till flexibilitet. Det var därför positivt med en mindre valledning, med tydligt mandat och uppbackning från partiledningen, som kunde arbeta snabbt och operativt. Det är en tydlig lärdom att ta med sig framöver, säger Jessika Roswall.

Eftervalsanalysgruppens fjärde rekommendation, är att partiet måste staka ut de politiska skiljelinjerna gentemot andra partier i kommande valrörelser.

– Moderaterna lyckades i denna kampanj både lyfta fram sin egen politik och tydliggöra skillnaden mot andra partier. Väljarna vill veta varför de ska rösta på Moderaterna och det fick de i denna valrörelse, avslutar Jessika Roswall.

Läs rapporten här: