fredag den 29 maj

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

Meny

Om Medborgaren

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Tipsa oss!

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Donera

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Kontakt

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Om cookies

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Integritetsskydd

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

fredag den 29 maj

Publicerad 30 Nov 2018

Moderaternas toppkandidater – det här är våra fokusfrågor i EU-valet

I förra veckan fastställdes Moderaternas valsedel till Europaparlamentsvalet 2019 av partirådet vid en nomineringsstämma i Stockholm. Medborgaren har träffat Moderaternas sex toppkandidater i EU-valet för att höra mer om vilka frågor de vill driva i Europaparlamentet. 

Moderaternas toppkandidat till Europaparlamentsvalet är Tomas Tobé. Han är i dag rättspolitisk talesperson för Moderaterna och har tidigare varit bland annat utbildningspolitisk talesperson och partisekreterare. Han är invald i riksdagen för Stockholms Län.

”Jag är glad och hedrad över att få så starkt stöd och ser nu fram emot att driva en tydlig kampanj om mer brottsbekämpning på europeisk nivå, en mer kontrollerad migration och ökad handel i Europa”, säger Tomas Tobé och fortsätter:

”EU:s krafter ska riktas mot att lösa gemensamma europeiska problem. Moderaternas syn på EU liknar vår syn på statens uppgifter. EU ska definitivt inte göra allt, men det EU ska göra ska göras verkningsfullt.”

Polfjärd vill se mer moderat politik i Europa

Jessica Polfjärd är riksdagsledamot och arbetsmarknadspolitisk taleesperson för Moderaterna. Hon står på plats två på Moderaternas lista till Europaparlamentet.

”Det behövs mer moderat politik i Europa, det är ingen slogan utan det är nödvändigt. Ordning och reda i ekonomin och fokus på kärnuppgifterna och alltid vara frihetens försvarare är vägledande för vår syn på samarbetet.”, säger Jessica Polfjärd och tillägger:

”Europa skall fortsätta vara en pådrivande och viktig aktör för att gemensamt lösa klimatfrågan, stå upp för frihandel och konkurrens på lika villkor.”

Företagens konkurrenskraft – Warborns fokus i Bryssel

Jörgen Warborn är ordförande för Moderata företagarrådet och riksdagsledamot från Halland. Han står på plats tre på listan. Som Europaparlamentariker vill Warborn fokusera på företagarfrågorna.

”Jag kommer arbeta för att stärka svenska företags konkurrenskraft. Företagandet är ett av våra bredaste allmänintressen. Med framgångsrika företag växer människor, jobb och skatteintäkter. Därför behöver vi minska regelkrånglet och byråkratin, stärka den inre marknaden och öka frihandeln. ”

Arba Kokalari – en röst mot skatteslöseri i EU

Som vice ordförande i EPP:s ungdomsförbund YEPP sedan 2015 har Arba Kokalari lång erfarenhet av internationella frågor. Vid sidan av det uppdraget arbetar hon som global pr-och pressansvarig på Electrolux, tillika sitter i förbundsstyrelsen för Moderaterna i Stockholm Stad. Kokalari står på fjärde plats på listan.

”Jag vill att Sveriges framtid ska vara i ett Europa som löser stora gemensamma utmaningar, där EU:s frihetstanke värnas och där varje skattekrona vi skickar till EU används effektivt. Därför kommer jag vara stark röst mot skatteslöseri och för att EU visar handlingskraft för ett hållbart klimat, ökad trygghet, fler jobb och för mänskliga rättigheter. Det är så vi värnar om Sveriges intressen i EU.”

Göthberg vill stärka EU:s utrikes- och säkerhetspolitik

Gustaf Göthberg har länge varit engagerad i utrikespolitiska frågor. Han har tidigare varit internationell sekreterare för MUF. I den rollen besökte han, år 2016, Uganda. Där blev han gripen efter ett möte med lokala HBTQ-aktivister – det är svårt att ta miste på hans engagemang i dessa frågor. Han står på plats fem på listan till Europaparlamentet.

”Utrikes- och säkerhetspolitiken blir viktigare för EU. Här behöver Sverige visa ledarskap och ansvarstagande. Med fokus på frihetlig utrikespolitik, förstärkta EU-insatser i humanitära kriser och möjliggörande av forum för samtal och förhandlingar för att lösa problem i oroshärdar i världen kan EU bli en utrikespolitisk kraft. Om Europa ska vara starkt i världen, behöver Sverige vara starkt i Europa. Det vill jag bidra med.”

Löwenhöök vill se ett mer tillåtande EU

Micaela Löwenhöök är ordförande för Moderaterna i Skellefteå och sitter också i kommunfullmäktige i Skellefteå Kommun. Hon vill arbeta aktivt för att förbättra för det svenska skogsbruket i EU – som är ett av de mest hållbara i världen.

”Vi behöver ett tillåtande EU med en politik anpassad efter unionens diversifiering, säger Micaela Löwenhöök. Ta det svenska skogsbruket till exempel. Sverige står för ett av världens mest hållbara skogsbruk. Trots detta vill EU begränsa våra förutsättningar att bruka skogen och utvinna bioenergi. Skogsbruket och näringar med koppling till skogen och våra naturresurser är livsviktiga för Sverige. Ingen union, hur bra den än må vara, ska få begränsa oss i det vi gör bäst.