onsdag den 27 maj

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

Meny

Om Medborgaren

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Tipsa oss!

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Donera

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Kontakt

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Om cookies

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Integritetsskydd

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

onsdag den 27 maj

Publicerad 21 Maj 2019

Moderaternas valmanifest – vilka är de viktigaste förslagen?

I går presenterade Moderaterna sitt valmanifest inför Europavalet 2019. Fokus ligger på att göra Sverige och Europa tryggare, en effektiv klimatpolitik, en kontrollerad och förutsägbar invandringspolitik samt ett EU med mer av företagande, handel och nya jobb.

Moderaternas valmanifest presenterades på en presskonferens med partiets fyra toppkandidater i EU-valet. Tomas Tobé, Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn och Arba Kokalari. Pressträffen inleddes med att Tomas Tobé berättade om att Moderaterna har varit för Europasamarbetet sedan 1961.

– Moderaterna är en konstruktiv kraft i Europasamarbetet. Vi fokuserar på att lösa EU:s gemensamma problem – för att också kunna ta fasta på våra gemensamma möjligheter, sa Tomas Tobé.

Ett tryggare Sverige och Europa

Sverige har stora problem med gängkriminalitet, som bland annat tar sig i uttryck i de dödsskjutningar vi har sett de senaste åren. Gängkriminaliteten drivs bland annat av narktoikaförsäljning, där narkotikan smugglas in i Sverige från länder utanför Europa. De gängkriminella använder sig också av skjutvapen som ofta kommer ifrån Balkan. Tomas Tobé konstaterade att denna problematik måste mötas med åtgärder i Sverige, men också genom att stärka det europeiska polissamarbetet då denna brottslighet har blivit allt mer gränsöverskridande.

Moderaterna vill därför fördubbla Europols budget. Inrätta en europeisk operativ polisstyrka för att bekämpa illegala vapen och narkotika. Partiet vill också inrätta ett särskilt center inom Europol som ska arbeta mot utländska stöldligor. EU-medborgare som döms för brott i Sverige ska kunna utvisas i större utsträckning, och huvudregeln ska vara att utländska medborgare som döms för brott i Sverige ska avtjäna straffet i sina hemländer.

– Moderaterna lägger inför Europavalet fram det mest omfattande paketet kring lag och ordning, av alla partier. Det gör vi för att vi menar att vi i grunden behöver tänka om på det här området. Vi behöver mer av europeiskt samarbete när det gäller att bekämpa brottsligheten.

Effektiv och modern miljö- och klimatpolitik

Miljö- och klimatpolitiken har en mycket central roll i Moderaternas valmanifest. Det handlar om att satsa på kärnkraft, genom bland annat en fördubbling av EU:s kärnkraftsbudget. Det handlar också om reformer för minskade utsläpp, såsom att utvidga EU:s handel med utsläppsrätter till att omfatta fler sektorer. Men också genom ett skärpt klimatfokus i biståndet för att få ner utsläppen.

– Ett område där vi tycker att vi kan göra mer som gemenskap, än som enskilda länder. Det är när det gäller miljö- och klimat. Vi ser att kärnkraften är en förutsättning för att nå de ambitiösa mål som EU gemensamt har satt upp. Vi står bakom klimatmålet för 2050, när EU ska vara klimatneutralt.  Det är en ambitiös målsättning, och vi ser gärna att detta sker senast 2050, sa Jessica Polfjärd, toppkandidat i EU-valet (M), på presskonferensen.

På pressträffen igår presenterade Moderaterna en nyhet på det här området, partiet vill därför inrätta ett mål för fossilfri energi i Europa, inte bara för förnybar energi. EU har idag ett mål om att förnybar energi ska stå för 23 procent för energikonsumtionen 2030. Moderaterna vill omformulera detta mål till att vara ett mål för fossilfri energi, för att det på så sätt ska kunna omfatta både förnybart och kärnkraft. Partiet vill höja 2030-målet så att föreskriver att 60 procent av energikonsumtionen ska vara fossilfri, år 2030.

Frihet, företagsamhet och framtidstro

Färre tullar och handelshinder bidrar till att fler länder kan resa sig ur fattigdom, till ett växande globalt välstånd och till ökad fred och säkerhet. Frihandel gynnar företagande och entreprenörskap, inte minst småföretagande. Moderaterna menar därför att det är oroande att protektionismen är på frammarsch.

– Moderaterna kommer vara den tydligaste rösten för frihandel. Vi ser nu hur Kina spelar fulspel på den internationella marknaden, och det har Trump sett, och han möter det med tullar. Det gör att svenska företag blir trängda av Kina och USA. Vi behöver mer av frihandel, och mindre av tullar. Därför vill vi driva på för att fler av frihandelsavtal ska tecknas. Frihandelsavtalen bör också innehålla ett småföretagarkapitel, för att kunna underlätta för små företag att handla med varandra, sa Jörgen Warborn, toppkandidat i EU-valet (M), på gårdagens pressträff.

Partiet föreslår bland annat fler och nya frihandelsavtal, en fördubbling av EU:s budget för forskning och innovation och omprioriteringar i EU:s budget för mer av satsningar på brottsbekämpning, migration och klimat och mindre på omfördelning av bidrag mellan medlemsländer.

Säkra demokratin

På pressträffen berättade Arba Kokalari, en av Moderaternas toppkandidater i EU-valet, att Moderaterna ser med oro på att antisemitismen i Sverige, och i Europa, I en tid när Europas judiska befolkning känner sig allt mer hotad ska inte EU lägga resurser på tågresor för ungdomar. Moderaterna vill därför omprioritera dessa pengar, och en del av dessa ska gå till en fond med syfte att motverka antisemitism, hatbrott och radikalisering i Europa.

– Europasamarbetet är en garant för fred, frihet och demokrati. Vi moderater har alltid stått upp för dessa värderingar, och kommer alltid att göra, även nu när dessa värden är hotade. Mänskliga rättigheter, minoriteters rättigheter och jämställdhet måste EU ta på mycket större allvar. Vi måste garantera att de rättigheterna följs inom EU, men också främja dessa rättigheter utanför EU.

Partiet föreslår också att EU-medel ska inte betalas ut till medlemsländer som bryter mot rättsstatens principer. Moderaterna menar också att Sverige ska fortsätta att fullt ut stödja de pågående EU-processer som kan leda till att rösträtten i EU dras in för de aktuella länderna, just nu Ungern och Polen.