fredag den 25 maj

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

Meny

Om Medborgaren

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Tipsa oss!

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Donera

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Kontakt

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Om cookies

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Integritetsskydd

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

fredag den 25 maj

Publicerad 20 Feb 2018

Nu krävs en ny och breddad kömiljard

Sverige har bland Europas längsta väntetider i vården. Mellan 2014-2016 har kön bland de som väntat på operation mer än 90 dagar fördubblats. Moderaterna vill ta krafttag mot vårdköerna, bland annat genom en ny och breddad kömiljard.

Den svenska vården håller en mycket hög medicinsk kvalitet, men vården står inför mycket stora problem. Ett centralt problem är att vårdköerna är bland de längsta i OECD.

–  När vi tog över regeringsmakten 2006, hade Sverige stora problem med vårdköer. När vi införde kömiljarden minskade köerna drastiskt. När den rödgröna regeringen tog bort kömiljarden fördubblades köerna, säger Camilla Waltersson Grönvall, socialpolitisk talesperson för Moderaterna

Väntetiderna inom psykiatrin är ännu längre än i övriga delar av vården. Det är något som oroar Camilla Waltersson Grönvall.

– Situationen inom psykiatrin är allvarlig. Vi Moderater ser med stor oro på att köerna till psykiatrin har mer än tredubblats de tre senaste åren, säger hon.

Det finns dock stora skillnaden mellan landstingen vad gäller vårdköer. Camilla Waltersson Grönvall betonar att det är viktigt att lyfta fram de goda exemplen.

– Vi har patienten i fokus och vill jobba för att människor ska få vård  i rätt tid och av hög kvalitet. Vi ser generellt sett att landsting som styrs av Moderater i högre grad uppfyller detta. Halland och Jönköping styrs av Moderaterna och är topplandsting sett till både medicinsk kvalitet och korta vårdköer, säger hon.

Sverige har Europas högsta läkartäthet, men de träffar färre patienter per dag än sina europeiska kollegor.

– Vi har idag en ineffektiv och allt för sjukhustung vård. Vi behöver bland annat se över de administrativa uppgifterna och se till att de människor som arbetar i våren får ägna sig åt det de är utbildade för. Till exempel finns det  sjuksköterskor som städar och sköter mat. något som andra yrkesgrupper kan göra och i högre grad gjorde tidigare och fortsätter:

– Detta är uppgifter som stjäl tid från det medicinska arbetet och det leder till att man inte hinner med sina arbetsuppgifter och tappar arbetsglädjen.

SCB visar i sin senaste rapport från december att det är en stor utmaning att kunna täcka personalbehovet i vården framöver. Särskilt vad gäller specialistsjuksköterskor, barnmorskor och röntgensjuksköterskor. Liksom patologer.

– Det måste löna sig att utbilda sig, väljer man att fortbilda sig ska man få arbeta med det man vidareutbildat sig för och sjuksköterskorna ska få ägna sig åt det de är medicinskt utbildade för och att andra personalkategorier gör andra arbetsuppgifter.

Avslutningsvis betonar Camilla Waltersson Grönvall att det är avgörande att kömiljarden återinförs om den negativa trenden med växande vårdköer ska kunna brytas.

– Vi har lagt förslag på en förstärkt och breddad kömiljard. Den är tredubblad och uppgår till tre miljarder och omfattar dessutom fler delar i vården, bland annat röntgen, psykiatri och laboratium, avslutar hon.