måndag den 6 april

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

Meny

Om Medborgaren

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Tipsa oss!

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Donera

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Kontakt

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Om cookies

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Integritetsskydd

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

måndag den 6 april

måndag den 6 april

Publicerad 19 Okt 2018

Nu krävs en ny regering som stärker skolans kunskapsfokus

Riksdagens allmänpolitiska debatt avslutades i går. Då debatterades bland annat utbildningsfrågor och Moderaternas utbildningspolitiska talesperson, Erik Bengtzboe, var tydlig med att den nuvarande regeringens politik har inneburit fyra förlorade år för svensk skola. Nu krävs en ny regering som tar tag i skolans problem och stärker skolans kunskapsfokus.

Erik Bengtzboe inledde sitt anförande med att konstatera att skolan är helt avgörande i ett samhälle där det är varje människas ansträngning som avgör hur långt man kan nå.

”Skolan är den enskilt viktigaste välfärdspolitiken. Det finns inget annat välfärdsområde, eller annan välfärdspolitik, som skapar livschanser på samma sätt som skolan. Som ger människor möjligheter att faktiskt forma sitt eget liv och välja sina egna vägar i sitt eget liv.”

”I Sverige är vi i grund och botten överens om att man inte ska behöva sina föräldrars utanförskap. Och ska det löftet bli sant, ja, då är det bara genom en väl fungerande utbildningspolitik som vi kan hålla det löftet. ”

Svensk skola fyller också en viktig roll för Sverige som kunskapsnation. Erik Bengtzboe lyfte att det enda sättet för Sverige, som ett litet exportberoende land, att konkurrera med kunskap och inte låga löner, är en välfungerande utbildningspolitik.

”Det är också genom en välfungerande skola och utbildning som vi ser till att vi kompetensförsörjer ett litet och exportberoende land som Sverige faktiskt är. Vill vi konkurrera med kunskap och inte låga löner, då börjar det med en välfungerande skola och utbildning.”

Problemen i svensk skola är många. Om dagens situation inte förbättras kommer, statistiskt sett, var tredje elev inte klara sin skolgång. Var sjätte elev blir inte behörig till gymnasiet och ytterligare lika många lämnar gymnasiet utan att ha klarat sin gymnasieutbildning. Det är ett underbetyg för svensk utbildningspolitik, konstaterade Erik Bengtzboe.

”Det är uppenbart att svensk skola och svensk utbildningspolitik behöver högre ambitioner för att garantera att alla elever, oavsett bakgrund, oavsett var man är uppväxt, oavsett föräldrar och oavsett vilken kommun man är bosatt i – faktiskt får den utbildning de förtjänar.”

Nu krävs fokus på tidiga insatser och fokus på tidiga kunskaper. Erik Bengtzboe var tydlig med att vi måste komma bort från dagens system, där vi försöker lappa och laga och sätta in insatser för att rädda elever som halkat efter för länge sedan. Istället behövs fokus på tidiga insatser och tidiga kunskaper.

”Det behövs mer fokus på matematik och svenska, och på språk, och det behövs tidigt. Alla elever behöver få en stabil bas att stå på, som de kan stå på under hela skolgången. Kunskapsfokuset i svensk skola måste stärkas.”