fredag den 29 maj

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

Meny

Om Medborgaren

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Tipsa oss!

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Donera

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Kontakt

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Om cookies

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Integritetsskydd

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

fredag den 29 maj

Publicerad 09 Nov 2018

Nya redovisningsregler – gäller även lokalpolitiker

För fyra år sedan beslutade riksdagen om en lag som innebar att allmänheten skulle ges insyn i hur partier finansierade sin verksamhet. I år har riksdagen fattat ett nytt beslut som innebär ökade krav på redovisning från partierna. Detta för att stärka allmänhetens möjligheter till insyn. Berör den nya lagen dig?

I och med den utökade lagen är det inte bara partierna på central nivå som ska redovisa sina intäkter. Nu måste betydligt fler redovisa sina intäkter, bland annat ledamöter i politiska församlingar på nationell, lokal och regional nivå.

Anledningen till att fler förtroendevalda ska behöva redovisa sina intäkter är att det ska bli mer transparent kring vilka intäkter en förtroendevald mottagit i valrörelsen samt under sin mandatperiod.  Tidigare var det bara personvalda ledamöter som behövde redovisa detta – men nu omfattar det alla ledamöter som haft intäkter över 22 500 per år – oavsett om de är personvalda eller inte. Intäkterna som ska redovisas kan exempelvis avse bidrag, kontantinsamling eller lotteriförsäljning.

Från och med nu blir det dessutom principiellt förbjudet att ta emot anonyma bidrag för partier som deltar i allmänna val. Förbudet avser summor som överstiger 0,05 prisbasbelopp, vilket i år motsvarar 2275 kronor.  Förbudet avser också partiernas sidoorganisationer, såsom ungdomsförbund och kvinnoförbund.

Du redovisar till Kammarkollegiet senast den 1 juli 2019.

Om du tillhör någon av de här tre grupperna nedan, så ska du redovisa dina intäkter:

Grupp 1

Politiska partier och sidoorganisationer på nationell eller internationell nivå.

Grupp 2

Politiska partier och sidoorganisationer på regional och lokal nivå.

Grupp 3

Ledamot eller ersättare till ledamot på nationell, regional, kommunal och internationell nivå. Då

Läs mer om den nya lagen här och hur du gör när du ska redovisa dina intäkter.

Information till denna text är hämtat från Kammarkollegiet.