onsdag den 27 maj

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

Meny

Om Medborgaren

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Tipsa oss!

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Donera

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Kontakt

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Om cookies

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Integritetsskydd

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

onsdag den 27 maj

Publicerad 06 Feb 2019

Nya talespersoner för Moderaterna

Moderaterna har utsett nya talespersoner på flera politiska områden. Syftet är att rusta partiet för den kommande mandatperioden, som kommer att präglas av en kraftfull opposition mot regeringen.

Moderaternas talespersoner företräder Moderaterna i de politiska frågor de ansvarar för. Det sker delvis i externa sammanhang, såsom i mediala framträdanden, men också genom att talespersonerna leder Moderaternas arbete i riksdagen på respektive politikområde.

Erik Bengtzboe blir ny arbetsmarknadspolitisk talesperson 

Erik Bengtzboe är i dag utbildningspolitisk talesperson och har suttit i riksdagen sedan 2014. Han blir nu arbetsmarknadspolitisk talesperson för Moderaterna och kommer arbeta för att återupprätta och stärka arbetslinjen.

– Sverige behöver ytterligare reformer för att göra det mer lönsamt att arbeta och stärka arbetslinjen. Moderaterna ska vara garanten för att alla som kan bidra också får chansen att göra det. Det kommer bli särskilt viktigt att lyfta frågor om integration och jämställdhet de kommande åren. Att vi lyckas med integrationen är en ödesfråga, säger Erik Bengtzboe.

Johan Forssell blir ny rättspolitisk talesperson.

Johan Forssell är i dag ordförande i riksdagens Socialförsäkringsutskott och migrationspolitisk talesperson för Moderaterna. Han har suttit i riksdagen sedan 2010. Nu blir han rättspolitisk talesperson för partiet och han kommer att fokusera på att bryta den växande otryggheten i Sverige.

– Jag ser fram emot att få utveckla Moderaternas rättspolitik och stärka vårt förtroende. Frågan står mycket högt upp på väljarnas agenda och vi ser också omfattande problem med en växande otrygghet, säger Johan Forssell.

Karin Enström blir ny gruppledare i Konstitutionsutskottet.

Karin Enström är i dag gruppledare för EU-nämnden. Enström har lång och bred erfarenhet från såväl riksdagens som regeringens arbete. Hon har tidigare varit statsråd. Nu ska hon ta sig an uppgiften att granska regeringen, i egenskap av gruppledare för Moderaterna i Konstitutionsutskottet.

– Jag ser fram emot att få leda Moderaternas arbete i Konstitutionsutskottet. Att granska regeringen är en av riksdagens mest grundläggande uppgifter, säger Karin Enström.

Jessica Rosencrantz blir ny miljö- och klimatpolitisk talesperson.

Jessica Rosencrantz är i dag trafikpolitisk talesperson. Nu blir hon Moderaternas miljö-och klimatpolitiska talesperson och hennes fokus kommer vara att bedriva en effektiv klimatpolitik. Rosencrantz är fortsatt även talesperson i frågor kring digitalisering, för Moderaterna.

– Klimatet är en av vår tids viktigaste frågor. Miljö- och klimatpolitiken måste behandlas med samma seriositet och krav på effektivitet som andra områden. Politiken måste sätta fokus på åtgärder som ger resultat. Klimatet har inte råd med mer symbolpolitik, säger Jessica Rosencrantz.

Niklas Wykman blir ny skattepolitisk talesperson.

Niklas Wykman är i dag ledamot i finansutskottet. Han är doktorand i nationalekonomi och har tidigare erfarenhet av skatteutskottet samt arbetsmarknadsutskottet. Niklas Wykman blir ny skattepolitisk talesperson för Moderaterna och han kommer att starta ett arbete i partiet med att ta fram ett förslag på en skattereform – så att det ska löna sig bättre att arbeta.

– Det ska alltid löna sig att arbeta. Sverige har för höga skatter, särskilt på låga inkomster, det gör att många jobb går förlorade. Moderaterna inleder nu ett skattereformsarbete med sikte på full sysselsättning och högre tillväxt, säger Niklas Wykman.

Maria Malmer Stenergard blir ny migrations- och socialförsäkringspolitisk talesperson.

Maria Malmer Stenergard är i dag miljö- och jordbrukspolitisk talesperson. Hon har tidigare även varit skattepolitisk talesperson. Hon är utbildad jurist och har suttit i riksdagen sedan 2014. Maria Malmer Stenergard blir ny migrations- och socialförsäkringspolitisk talesperson. En långsiktigt hållbar migrationspolitik, kommer vara hennes fokus.

– Jag ser fram emot att jobba med de frågor som Socialförsäkringsutskottet ansvarar för – från migration till sjukförsäkring. Det är fundamentala delar av vårt samhällskontrakt. Migrationspolitiken måste vara långsiktig och anpassad till det mottagande Sverige har haft och de integrationsproblem vi har, säger Maria Malmer Stenergard.

Jessika Roswall blir ny trafikpolitisk talesperson.

Jessika Roswall sitter i dag i finansutskottet. Hon är advokat från Uppsala län och valdes in i riksdagen 2010. Jessika Roswall blir ny trafikpolitisk talesperson. En god infrastruktur i hela landet, är den viktigaste frågan hon kommer arbeta med i sin nya roll.

– Jag ser fram emot att ta tag i dessa viktiga frågor arbeta för en god infrastruktur i hela landet så människor kan få ihop sin vardag. Resurser till underhåll och bredbandsutbyggnad är exempel på led i det, säger Jessika Roswall.

Kristina Axén Olin blir ny utbildningspolitisk talesperson. 

Kristina Axén Olin sitter i dag i riksdagens justitieutskott. Hon har tidigare varit finansborgarråd i Stockholms stad och är utbildad lärare. Hon tar nu över ansvaret för Moderaternas utbildningspolitik – hennes fokus blir att förbättra kvaliteten i hela utbildningssystemet.

– Barn och unga är Sveriges framtid. Jag ser verkligen fram emot att få vara med och forma en skola, högre utbildning och forskning som ger unga hopp och en utbildning i världsklass, säger Kristina Axén Olin.

Tomas Tobé till EU-nämnden.

Tomas Tobé har bred och flerårig erfarenhet inom riksdagsarbetet och är Moderaternas toppkandidat i valet till Europaparlamentet. Nu blir han Moderaternas gruppledare i EU-nämnden, där han kommer arbeta för ett mer enat Europa.

– Moderaterna ska vara en stark röst för ett Europa som håller ihop och inte splittras. Det kräver att EU gemensamt skapar en hållbar migrationspolitik, stoppar fri rörlighet för kriminella och underlättar en klimatsmart tillväxt, säger Tomas Tobé.