fredag den 29 maj

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

Meny

Om Medborgaren

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Tipsa oss!

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Donera

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Kontakt

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Om cookies

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Integritetsskydd

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

fredag den 29 maj

Publicerad 01 Apr 2019

Nytt idéprogram för Moderaterna – med Christofer Fjellner och Alice Teodorescu

I dag presenterade Ulf Kristersson arbetsgruppen som ska ta fram Moderaternas nya idéprogram. Ett program som ska formulera Moderaternas idéer för vår tid, utifrån partiets historia och värderingar. Arbetet ska ledas av Christofer Fjellner, ordförande, och Alice Teodorescu, huvudsekreterare.

Moderaternas partistyrelse har gett en arbetsgrupp i uppdrag att ta fram ett nytt idéprogram för partiet. De ska ta fram en idémässig grund för framtiden – inte skapa ett nytt valprogram för Moderaterna. Idéprogrammet ska vara klart i maj 2021, och på hösten samma år kunna beslutas om på partistämman.

Bakgrunden till ett nytt idéprogram

Tron på demokratin är fortfarande stark i vår del av världen och den globala ekonomin årligen lyfter miljoner människor ur fattigdom. Den medicinska och tekniska utvecklingen ger ett löfte om längre, friskare och bättre liv för större delar av världens befolkning. Samtidigt finns de många människor som känner sig förfördelade.

– Det var länge sedan det fanns ett så stort behov av att stanna upp och formulera en välgrundad idé om hur dagens och morgondagens samhälle ska utvecklas och hur en moderat politik för frihet, ansvar, jämlikhet och trygghet behöver se ut. Det är vårt ansvar att nu vara med och skriva den historien, säger Ulf Kristersson, säger Ulf Kristersson.

Så kommer arbetet med idéprogrammet att ske

Christofer Fjellner kommer vara ordförande för arbetsgruppen. Han är hedrad över förtroendet och hoppas kunna samla borgerligheten i arbetet. Han betonar att han kommer bjuda in forskare, experter och framträdande personer i svensk borgerlighet i arbetet.

– Det här är ett spännande, hedrande och svårt uppdrag, där vi ska kombinera samtiden och det ideologiska arv som Moderaterna bär med sig. Vår ambition är att samla hela borgerlighetens idémässiga grund. I en turbulent och polariserad tid så behövs idéer som förenar Sverige, och vi ska lägga ut en bra riktning framåt. Liberalism och konservatism är inte en balansbräda eller ohelig allians, utan en legering som gör oss starkare. Frihet och ansvar, individualism och gemenskap, säger Christofer Fjellner.

Arbetsgruppens huvudsekretare är Alice Teodorescu, som lämnar sitt arbete som politisk redaktör för Göteborgsposten för att arbeta med framtagandet av Moderaternas nya idéprogram.

– Moderaterna och Sverige befinner sig i ett formativt läge där långsiktig strategi och idéer är mycket viktiga. Det handlar om att se bortom det politiska spelet, bortom nästa opinionsmätning och bortom nästa val. Vi ska fundera kring ödesfrågor och hur vi bäst formar Sverige för en ny framtid. Ska vi klara av de stora utmaningarna måste vi vara mycket mer proaktiva, än reaktiva, och ha en långsiktig tanke. Jag ser mycket fram emot det här arbetet, säger Alice Teodorescu.