söndag den 22 april

söndag den 22 april

söndag den 22 april

Våld på sjukhus måste upphöra: Reformer för ökad trygghet och säkerhet

Otryggheten ökar i landet, både den upplevda och faktiska otryggheten. Enligt Brottsförebygganderådets slutstatistisk för 2017 har antalet anmälda brott ökat, liksom antalet konstaterade fall av dödligt våld. Detta samtidigt...

Fotograf: Oliver Rykatkin

Dousa: Högskoleprovet – ett minne blott med socialdemokraterna

Nästa lördag är det dags för tusentals unga att sätta sig under flera timmar och skriva prov för att ge sig själva möjligheten att studera vidare. Men Socialdemokraterna ställer sig positiva till att kraftigt begränsa...

Polis och rättssystem behöver mer och större muskler

Såväl vardagsbrottslighet som det allra grövsta våldet har nått rekordnivåer i Sverige. Moderaterna kräver en kraftig förstärkning av polis och rättsväsendet för att möta våldet. Utsattheten för nästan alla brott...

”Regeringens nya kilometerskatt ger sämre förutsättningar för jobb och tillväxt”

Efter alla turer med vallöften, massiv kritik och tillbakadragna förslag har regeringen ännu en gång sagt att man tänker lägga fram ett förslag om en kilometerskatt innan mandatperiodens slut. Kilometerskatten är en skatt på...

”Sverige behöver en trovärdig politik för ökat bostadsbyggande”

Bostadspolitiken och vikten av fler bostäder är en av Sveriges absolut största samhällsutmaningar. Migrationsutmaningen, storstädernas befolkningsökning, landsbygdens befolkningsminskning, studier, arbetsmarknad, tillväxt,...