måndag den 18 november

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

måndag den 18 november

måndag den 18 november

Publicerad 30 Okt 2018

Partiråd och nomineringsstämma inför Europaparlamentsvalet 2019

Den 23 november är det dags för partiråd och nomineringsstämma för fastställande av valsedel till Europaparlamentsvalet 2019.  Partirådet består av 50 ombud från länsförbunden samt partistyrelsen och förutom att besluta om listan till Europaparlamentsvalet, ska rådet även få information om den ekonomiska verksamhetsberättelsen för 2017.

Vartannat år hålls ingen partistämma eller arbetsstämma, utan då hålls istället ett partiråd med representanter från förbunden och partistyrelsen som får fatta beslut om ärenden som inte kan vänta till nästa partistämma.

I år sammanträder partirådet den 23 november på Clarion Hotel Arlanda. Det huvudsakliga ärendet för partirådet är att fastställa partiets valsedel tillEuropaparlamentsvalet 2019. Partirådet skall även delges den ekonomiska verksamhetsberättelsen för 2017.