onsdag den 20 mars

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

onsdag den 20 mars

Publicerad 21 Mar 2018
Av: Tomas Tobé

Polis och rättssystem behöver mer och större muskler

Såväl vardagsbrottslighet som det allra grövsta våldet har nått rekordnivåer i Sverige. Moderaterna kräver en kraftig förstärkning av polis och rättsväsendet för att möta våldet.

Utsattheten för nästan alla brott ökar i Sverige. Det visar Brå:s nationella trygghetsundersökning. Andelen som uppger att de utsatts för brott mot person ligger på den högsta nivån sedan mätningarna startade 2006. Att brottsligheten får konsekvenser för hur trygga medborgarna känner sig är uppenbart. Den nationella trygghetsundersökningen visar att nästan 30 procent av svenskarna oroar sig över brottsligheten i samhället. När medborgarnas oro kan kopplas till en ökad och råare brottslighet krävs krafttag.

Det grövsta våldet har i sin tur nått rekordnivåer. Det finns i dag närmare 200 kriminella nätverk i Sverige och utvecklingen visar att kriminella individer hanterar och brukar skjutvapen i allt större omfattning. Sverige sticker till och med ut i negativ bemärkelse när det handlar om tillgång till och användning av handgranater bland kriminella aktörer. Då duger det inte att blunda för problemen. Det handlar om samhällsfarliga individer som inte drar sig för att försöka sätta rättsstaten ur spel.

Antalet poliser måste bli fler

Problemen med gängkriminalitet och det grövsta våldet måste tacklas på flera fronter samtidigt. Det handlar om att ge såväl polis som rättssystemet mer muskler. Polisen behöver mer muskler för kunna utföra sitt uppdrag. Att ingripa mot och utreda brott. För att göra det behöver antalet poliser bli fler och synligare. Situationen inom svensk polis är i dag ytterst ansträngd och i fjol valde 905 poliser att lämna yrket. Faktum är att antalet poliser år 2017 var det lägsta på flera år. I längden är det omöjligt att möta brottslighetens utveckling och ha en hög polisnärvaro i särskilt utsatta områden när erfarna poliser inte vill stanna kvar inom organisationen.

Det är dags att slå tillbaka på allvar. Med mer muskler menar vi dessutom att det handlar om att utöka polisens befogenheter med hjälp av utökad kameraövervakning, nya verktyg som att införa zonförbud- och vistelseförbud. Så backar vi polisens kamp för att trycka tillbaka det grövsta våldet.

Straffskärpningar måste till

Ur rättssystemets perspektiv bör en rad straffskärpningar komma på plats. Det bör införas dubbla straff för brott som har samband med uppgörelser i kriminella grupper. Moderaterna vill gå fram med det man har i Danmark, en ”gängbestämmelse” som skulle kunna innebära att vi dubblar straffen när vi ser brottslighet som sker i de kriminella grupperingarna.

Det handlar också om att dagens form av mängd- och straffrabatter ska ses över i syfte att skärpas. Straffen ska också skärpas för bland annat bostadsinbrott, vapenbrott och för attacker mot blåljuspersonal. Så ger vi rättssystemet mer muskler att ta såväl vardagsbrottslighet som det allra grövsta våldet på allvar.

Tomas Tobé

Justitieutskottets ordförande och rättspolitisk talesperson (M)

Av: Tomas Tobé