måndag den 6 april

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

Meny

Om Medborgaren

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Tipsa oss!

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Donera

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Kontakt

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Om cookies

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Integritetsskydd

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

måndag den 6 april

måndag den 6 april

Publicerad 02 Nov 2018

Positiva effekter av Alliansens valfrihetsreform för gymnasiet

Riksdagen antog 2007 en proposition från alliansregeringen om att utöka ungdomars möjligheter att välja utbildning och skola. Riksrevisionen har i en ny studie påvisat positiva effekter av reformen – till exempel att elever som fått dessa utökade valmöjligheter också fått högre inkomster senare i livet.

Alliansregeringen arbetade under sitt första år vid makten, 2006, fram en proposition om att utöka det fria skolvalet för gymnasieskolan. Det handlade bland annat om rätten att efter avslutat första år på gymnasiet byta till en annan skola och ett annat gymnasieprogram, men också om utökade möjligheter att söka en skola utanför den egna kommunen.

Reformens syfte var att höja motivationen bland eleverna och förbättra studieresultaten, då eleverna fick större makt att besluta om var de ville studera och vilken inriktning. Reformen förväntades också öka kvaliteten på gymnasieutbildningarna genom ökad konkurrens, då eleverna skulle ha möjlighet att välja och välja bort skolor under hela sin studietid.

Riksrevisionen har nu granskat effekterna av reformen och har identifierat positiva resultat. I sin studie beskriver Riksrevisionen att de elever som haft utökade valmöjligheter, på grund av alliansregeringens reform, har senare i livet fått högre löner än jämförbara elever som inte haft dessa valmöjligheter.

I rapporten beskriver även Riksrevisionen att reformen har lett till att föräldrarnas utbildningsbakgrund, fått en mindre inverkan på elevernas löner senare i livet. Reformen har alltså bidragit till att elevens ansträngning blivit viktigare för elevens framtidsutsikter, än vilka föräldrar eleven har.

”Det är ett kvitto på att alliansregeringens valfrihetsreformer gett effekt. Men vi måste genomföra ytterligare reformer på området. Dessvärre har inte alla elever i Sverige möjlighet att välja skola. Ett aktivt skolval behöver införas i alla kommuner så att alla elever ges bättre möjligheter att lyckas i livet”, säger Erik Bengtzboe, utbildningspolitisk talesperson för Moderaterna.