onsdag den 27 maj

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

Meny

Om Medborgaren

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Tipsa oss!

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Donera

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Kontakt

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Om cookies

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Integritetsskydd

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

onsdag den 27 maj

Publicerad 10 Jun 2019

Regeringen betalar inte ut M/KD satsning på utsatta skolor

Moderaterna och Kristdemokraternas budget, som är årets statsbudget, innehåller 26 miljoner för fler förstelärare med högre lön i utanförskapsområden, år 2019. Men ännu har pengarna inte använts, då regeringen inte fattat de beslut som krävs för att Skolverket ska kunna betala ut pengarna. Noria Manouchi (M), suppleant i utbildningsutskottet, ställde utbildningsministern till svars för detta i riksdagens kammare.

Det är skolorna i Sveriges utanförskapsområden som har svårast att rekrytera personal. På dessa skolor har lärarna oftare en kortare yrkeserfarenhet, jämfört med lärare på skolor med högre kunskapsresultat och färre sociala problem.

I syfte att få fler duktiga lärare att söka sig till de skolorna med störst utmaningar införde Alliansregeringen, år 2014, reformen ”fler förstelärare i utanförskapsområden”. Den syftar till att de duktigaste lärarna ska söka arbeta på skolorna med störst behov

– Det här har varit har varit en viktig reform för att möjliggöra fler klassresor i våra utanförskapsområden. Ska vi kunna förbättra kunskapsresultaten i skolorna med störst behov, så måste vi se till att locka fler yrkesskickliga lärare dit. Utvärderingarna av den här reformen visar på att den har gett effekt och lett till att undervisningskvaliteten på berörda skolor förbättrats, säger Noria Manouchi.

I budgeten som vann 2015 sköt Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna till resurser så att den som blir förstelärare på en skola i ett utanförskapsområde skulle få ett lönetillägg på 10 000 kronor i månaden. Men regeringen tog bort satsningen i ändringsbudgeten.

Med bakgrund av de ökande skillnaderna i kunskapsresultat mellan skolor i Sverige, och det faktum att det finns en segregation mellan skolor när det gäller lärarkompetens, så valde Moderaterna och Kristdemokraterna att återigen avsätta 26 miljoner för fler förstelärare, med högre lön, i våra utanförskapsområden, för år 2019. Men regeringen säger fortsatt nej och har ännu inte betalt ut dessa pengar

Regeringen menar att det tekniskt inte går att betala ut pengarna. Men regeringen har flera verktyg till sitt förfogande om man hade velat betala ut dessa 26 miljoner, för fler förstelärare i utanförskapsområden, med högre lön. Exempelvis kan regeringen återkomma till riksdagen med ett ändringsbeslut. Det gjorde regeringen när det gällde Jämställdhetsmyndigheten, men det vill de inte göra när det gäller satsningar på de elever som behöver det som mest.

– Om regeringen hade velat betala ut pengarna, så hade de kunnat göra det. Istället framförs halvdana ursäkter. Det är uppenbart att utbildningsministern inte är villig att göra det som krävs för att fler barn ska klara sin grundläggande utbildning, säger Noria Manouchi och tillägger:

–  I våra utanförskapsområden klarar knappt hälften av eleverna grundskolan. Den elev som inte klarar av att gå ut skolan med godkända betyg, löper större risk att hamna i socialt utanförskap och kriminalitet. Socialdemokraterna talar gärna om dessa problem, men den politiska viljan finns inte och lösningarna uteblir. Jag kommer fortsätta driva på så att alla barn ska få möjligheten att göra en klassresa.

I förra veckan hölls debatten i riksdagen mellan Noria Manouchi, riksdagsledamot (M), och Anna Ekström, utbildningsminister (S). Se debatten här.