måndag den 6 april

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

Meny

Om Medborgaren

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Tipsa oss!

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Donera

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Kontakt

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Om cookies

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Integritetsskydd

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

måndag den 6 april

måndag den 6 april

Publicerad 30 Aug 2018

Regeringen har fört en oansvarig migrationspolitik

Den nuvarande regeringen skyller ofta på att den förra migrationspolitiken var ohållbar, men det var först efter påtryckningar från oppositionen som Socialdemokraterna la om politiken. Medborgaren har granskat regeringens migrationspolitik.

Stefan Löfven höll, i maj 2018, en presskonferens där han presenterade Socialdemokraternas skärpta migrationspolitik. Den politik partiet går till val på. Då gav han beskedet att den nya och mer restriktiva asyllagstiftningen ska ligga fast.

Ett nej ska vara ett nej – men regeringens politik har inneburit något annat

Knappt en månad efter presskonferensen röstade regeringspartierna ja till förslaget som innebär att 9 000 unga ensamkommande, mestadels afghanska män, ska få stanna i Sverige trots att de redan fått avslag på sin asylansökan och saknar skyddsskäl. En lagstiftning som sågades av lagrådet som sammanfattade sin kritik i följande formulering ” Gränsen har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas”.

Den kritiken tog regeringen lätt på. Det borde de inte gjort. När lagen skulle tillämpas så blev dessa brister i lagstiftningen uppenbara. Två migrationsdomstolar konstaterade att lagen var så undermålig att den inte kunde tillämpas. Nu är samtliga beslut om uppehållstillstånd utifrån den här lagen frysta i väntan på att Migrationsdomstolen ska avgöra frågan.  Detta är inte ett konsekvent agerande av regeringen, som säger en sak och gör en annan. Den undergräver dessutom legitimiteten för asylsystemet.

Asylsökande som väntar på beslut om uppehållstillstånd har rätt till bistånd i form av en dagersättning från kommunerna som ska täcka mat, kläder, tandvård och övrigt. Migrationsverket ersätter då kommunerna för dessa dagersättningar. Men denna grupp ensamkommande, vars beslut är frysta i väntan på Migrationsdomstolen, har inte rätt till dagersättning som bekostas av Migrationsverket. Kommunerna får då stå för kostnaderna för dagersättning i väntan på att Migrationsdomstolen ska avgöra om lagen ens går att tillämpa. Regeringen vältrar alltså över kostnaderna på kommunerna för sin undermåliga lagstiftning.

Regeringen skyller på EU istället för att vidta åtgärder i Sverige

Under nästan hela mandatperioden har Stefan Löfven hänvisat till att EU måste lösa de problem i migrationspolitiken som Sverige har att hantera. När statsministern fått frågan om hur regeringen vill utforma migrationspolitiken har han ofta svarat ”vi måste nu också avvakta vad EU gör”, senast i riksdagens partiledardebatt innan midsommar.

Förhandlingar om EU:s migrationspolitik har pågått i snart två år. Några förslag har kommit långt i processen. Men förhandlingarna om det viktigaste förslaget, en omfördelning av asylsökande mellan EU-länderna som leder till ett gemensamt ansvar för flyktingmottagandet, har kört fast och nått en återvändsgränd. Vi vet inte om EU kommer att komma till en lösning i den här frågan, eller om lösningen kommer vara hållbar från ett svenskt perspektiv.

Därför har Moderaterna varit tydliga med att vi inte kan invänta EU:s förhandlingar utan att vi måste strama åt den svenska migrationspolitiken, vilket ger effekter här och nu. Stefan Löfven har förslösat två år där han hade kunnat arbeta fram en långsiktigt hållbar migrationspolitik, till att lägga över hela ansvaret på EU.

Växande skuggsamhällen

En av grunderna för en reglerad invandring är att den som får avslag på sin asylansökan lämnar land. Ett ja ska vara ett ja och ett nej ska vara ett nej. Regeringen har urholkat denna princip, och det har inte bara skett genom att driva igenom amnestilagen för de 9000 unga ensamkommande.

Det beror också på regeringens underlåtenhet att agera mot de framväxande skuggsamhällena. Vi ser att ett stort antal människor befinner sig i Sverige utan tillstånd – uppemot 50 000 personer. Antalet asylsökande som stannar kvar i Sverige, trots att de fått avslag, väntas dessutom öka kraftigt de kommande åren. Beräkningar visar att det rör sig om 40 000 på fyra år. Prognoser visar på att även de kommer gå under jorden.

Här går Socialdemokraternas retorik och politik isär. I flera Socialdemokratiskt styrda kommuner, bland annat Stockholm och Göteborg, betalas socialbidrag ut till personer som inte har rätt att stanna i Sverige. Med ena handen säger regeringen att personer som fått avslag på sin asylansökan ska lämna landet och med andra handen betalar man ut socialbidrag till personer som trotsar sitt avslagsbeslut genom att stanna kvar i landet olovligen.

Regeringen har inte heller gett polisen tillräckligt med resurser och stöd för att kunna genomföra inre utlänningskontroller som syftar till att hitta personer som inte har rätt att vistas i landet. Det är lika anmärkningsvärt att regeringen tagit bort uppdragen till Migrationsverket om att öka verkställigheten av personer som fått avslag på asylansökan – trots att det finns ett skriande behov av detta.